(035) 624 11 81

Maatschappelijke stages

Een maatschappelijke stage is een vorm van buitenschools leren voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum vindt het sinds jaar en dag belangrijk dat leerlingen zich voor de wereld openstellen en zich voor anderen in hun omgeving inzetten. Op onze school is de maatschappelijke stage daarom een belangrijke buitenschoolse activiteit voor met name vierdeklassers.
Doel van de maatschappelijke stage (MAST) is dat jongeren tijdens hun schooltijd een onbetaalde en onbaatzuchtige bijdrage leveren aan de samenleving. Het doen van de MAST is geen onderdeel van het PTA of PTO maar we vinden het als school wel belangrijk om het voor de leerlingen te faciliteren. De leerlingen leveren niet alleen een waardevolle bijdrage aan een organisatie maar komen in contact met mensen waarmee ze in hun dagelijks leven niet zo snel mee in contact komen, zoals bijvoorbeeld bejaarden of kinderen met een handicap. Dat levert voor veel leerlingen een bijzondere ervaring op wat regelmatig terug te lezen is in de positieve evaluaties die ze schrijven. De leerlingen maken echt even een verschil voor een persoon doordat ze wat extra aandacht kunnen geven die door de vaste krachten niet kan worden geboden. Ze leren dat vrijwilligerswerk heel nuttig is en voldoening geeft.

Waar kunnen de leerlingen hun MAST doen? 
Bij alle non-profit instellingen met een sociaal / maatschappelijk karakter. Enkele voorbeelden: 

- In de zorg: denk aan een bejaardentehuis, verzorgingshuis 
- In de naschoolse opvang, of kindervakantie weken 
- voorleesprojecten bij kinderen 
- dierenopvang (asiel) 
- natuurorganisaties 
- culturele organisaties 
- sportverenigingen (bijvoorbeeld hockey, voetbal, tennis, of honkbal)
- wijk- en buurthuizen

De leerling wordt vanuit school begeleidt door de (junior) coördinator. De school en Versa Welzijn spelen een grote rol bij de organisatie, bemiddeling en begeleiding van de Maatschappelijke stage.