(035) 624 11 81

Mentoraat

De begeleiding en ondersteuning van leerlingen heeft een centrale plaats binnen ons onderwijs. Er is aandacht en zorg voor elkaar. Leerlingen weten zich gezien en gekend binnen onze school. De mentoren en leerjaarcoördinatoren spannen zich in om de zorg voor de leerlingen zo goed mogelijk te laten zijn. De inspectie gaf aan de zorg binnen het Gymnasium de hoogste waardering. Naast de begeleiding van de individuele leerling is het ook belangrijk dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de relatie van het individu tot de groep. De bekende Utrechtse pedagoog Misha de Winter pleit ervoor om in het kader van de ontwikkeling van het democratische burgerschap meer aandacht te besteden aan vaardigheden die de jongere voorbereiden op het functioneren binnen een complexe en gediverseerde samenleving.

Binnen het mentoraat van klas 1 besteden we veel aandacht aan de vraag hoe en wat een leerling zelf kan bijdragen aan een positieve ontwikkeling van zijn klas en leeromgeving. De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen de groep en het individu. Tevens wordt er aandacht besteed aan het 'leren leren'. Leerlingen moeten gaan ontdekken welke manier van leren het beste bij hen past. Tijdens de mentorlessen wordt hier ook aandacht aan besteed. 

Elke eerste klas heeft een eigen mentor. De mentor is voor zowel de leerlingen als hun ouders het eerste aanspreekpunt. Tevens zijn er 2 mentorassistenten gekoppeld aan elke klas. Dit zijn 5e jaars die zich betrokken voelen bij de nieuwe leerlingen en hen graag willen helpen de school te leren kennen maar ook met het leerproces. Ook elke tweede klas heeft 2 mentorassistenten die een actieve bijdrage leveren aan het mentoraat in dit leerjaar.

Soms vindt een leerling een vak erg moeilijk of is er net iets meer hulp nodig bij het leren aanpakken van het huiswerk. Ook dan zijn er mogelijkheden om begeleiding te krijgen. Zo zijn er goede oudere leerlingen die bijles geven aan jongere leerlingen. Dat is heel fijn want ze kennen de methodes die gebruikt worden en weten precies hoe we het op school doen. Om beter te worden bij het ‘leren leren’ zijn er mogelijkheden om extra begeleiding te krijgen in studievaardigheden. De mentoren kunnen de leerling en zijn ouders/verzorgers hierbij helpen wanneer dat nodig is. 
Dyslectische leerlingen kunnen bij ons op school rekenen op ondersteuning om het reguliere onderwijs te volgen. De school helpt de leerling om te gaan met de dyslexie en streeft ernaar de functionele lees- en spellingvaardigheid te vergroten. Dyslectische leerling kunnen gebruik maken van een aantal faciliteiten. Het overleggen van een dyslexieverklaring opgesteld door een daartoe bevoegde instantie is (dikwijls) voldoende om de extra faciliteiten te kunnen verlenen.
 
Insteek bij alle begeleiding is dat de leerling die faciliteiten krijgt die noodzakelijk zijn om op gymnasiaal niveau te functioneren. Waar ook voor gekozen wordt, de faciliteiten en de begeleiding worden in overleg met de leerling bepaald, want alleen als het traject aansluit bij diens behoeften, kan er met succes gewerkt worden.

Mocht er andere hulp op school nodig zijn dan kun vind u onder het kopje zorgleerlingen meer informatie.