(035) 624 11 81

Missie

Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) is een modern gymnasium: het combineert een brede klassieke vorming met hedendaags onderwijs. Het GGH is een openbare school, die een inspirerende leeromgeving biedt aan een ieder met VWO-capaciteiten en een fikse dosis nieuwsgierigheid. Een school, kortom, voor leerlingen die meer willen en meer kunnen. Het aanbieden van kennis op hoog niveau gaat hand in hand met het doen ontwikkelen van dienstbaar leiderschap. Op die manier brengen we een verbinding tot stand: tussen de vakken, tussen de school en de wereld, tussen heden, verleden en toekomst en tussen de leerling en zijn medemens.

We streven ernaar jonge mensen compleet te vormen, met aandacht voor zowel hun intellectuele als persoonlijke groei. Het GGH vindt het belangrijk om jonge mensen te stimuleren in hun ontwikkeling. We willen dit doen in een klimaat van wederzijds respect.

Het GGH is een school voor openbaar onderwijs. Van alle leerlingen en medewerkers wordt verwacht dat zij elkaars godsdienstige overtuigingen en culturele achtergrond respecteren. In ons onderwijs streven we steeds naar een balans tussen curriculaire en extracurriculaire activiteiten: de les staat centraal en wordt waar wenselijk aangevuld met additionele activiteiten, op en buiten school, dichtbij en ver weg.