(035) 624 11 81

Nederlands

Het vak Nederlands is een van de kernvakken: het is belangrijk omdat de aangeleerde vaardigheden terugkomen in veel van de andere schoolvakken; het is mooi omdat de opgedane kennis de sleutel is tot het begrijpen van wat andere mensen beweegt en bezig houdt. Goed luisteren, geïnspireerd spreken, boeiend schrijven en geboeid lezen: het zijn allemaal verworvenheden die bij het vak Nederlands horen en die onderling met elkaar verbonden zijn.

De weg naar boeiend schrijven gaat via de soms wat lastige wegen van de grammatica en de spelling, waaraan vooral in de onderbouw veel aandacht wordt besteed, ook omdat kennis van die disciplines helpt bij andere vakken, zoals de klassieke talen. Einddoel is: het schrijven van goede teksten, met duidelijkheid in de opbouw en een persoonlijk karakter waar het de inhoud en de stijl betreft. Daarvoor is het kritisch leren lezen belangrijk: intensief bestuderen wat de schrijver van een tekst wil bereiken en welke middelen deze schrijver daarvoor gebruikt. Het bestuderen van zowel zakelijke als fictieve teksten geeft allerlei nieuwe inzichten. En die inzichten zijn te gebruiken bij het spreken voor publiek, zoals bij een spreekbeurt of tijdens een discussie; bij het zelf doen van onderzoek naar de geheimen van de taal en bij het schrijven van een recensie of een artikel.

De Nederlandse literatuur biedt niet alleen een keur aan fantastische romans en toneelstukken, maar geeft in zijn geheel tevens een beeld van de ontwikkeling van de mens van de middeleeuwen tot nu. Meer weten van de literatuurgeschiedenis is beter weten waar je boek moet plaatsen, wat je als lezer wel of niet mooi vindt en dus ook meer genieten van het lezen!

De sectie Nederlands van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum bestaat uit docenten die van literatuur houden uit allerlei tijdperken, die publiek spreken, die publiceren, het uitgeversvak kennen, die interviewen en die hun enthousiasme voor al deze zaken graag overbrengen aan hun leerlingen.