(035) 624 11 81

Resultaten van het GGH

Uitstroom gegevens:

2018-2019: 4%
In de jaren daarvoor gemiddeld 5%
 

Eindexamenresultaten:

2019: 96%
2018: 97%
2017: 97%
2016: 99%
2015: 96%
2014: 98%
In de jaren daarvoor gemiddeld 97%


Factsheet 2018-2019 


Kwaliteit hand in hand met kwantiteit
Het afgelopen schooljaren zien we met dezelfde hoeveelheid aanmeldingen (7 klassen) als de voorafgaande jaren en eenzelfde percentage doubleurs (3%) de totale uitstroom beperkt tot 4%: een fantastisch en  voor onze school een historisch resultaat. Hierdoor volgen op dit moment 1075 leerlingen onderwijs op school. En ook dat is historisch gezien in het 103-jarig bestaan van de school een unicum, aangezien we nog nooit aan zoveel gymnasiasten onderwijs hebben gegeven.           

Deze  IDU (in-, door- en uitstroom) gegevens van de afgelopen jaren weerleggen ook meteen het idee dat omvang en kwaliteit niet samen kunnen gaan. Deze getallen tonen aan dat de kwaliteit van het onderwijs en goede resultaten hand in hand zijn gegaan met de groei van de school. Het tevredenheidsonderzoek 2016 laat een onverminderd positief beeld zien bij zowel leerlingen als medewerkers. 
 
Historisch resultaat
De doorstroom is de afgelopen jaren structureel verbeterd en sinds twee jaar op gemiddeld bijna 95% uitgekomen. Ruim boven het landelijke gemiddelde van de VWO scholen (88%)  en om of nabij het gemiddelde van de zelfstandige  gymnasia (91%). 
De afgelopen vijf schooljaren is tevens het gemiddelde slagingspercentage structureel van 93% naar 98% of 99% gegaan.
 
Het is en blijft de uitdaging voor onze school om de doorstroom richting klas 6 goed te houden met tegelijkertijd mooie eindexamenresultaten. Een categoraal gymnasium kampt altijd met uitstroom naar andere scholen. De resultaten laten zien dat we leerlingen op een goede wijze richting hun eindexamen weten te begeleiden en bij het examen zelf prima resultaten weten neer te zetten.

Voor de vergelijking: in 2006 - 2007 was de doorstroom gemiddeld 87%, het percentage leerlingen dat doubleerde 6%, de uitstroom 6% en het slagingspercentage 91%. In de afgelopen jaren heeft de school dus een beduidend beter rendement behaald en laten zien hetgeen alle leerlingen ten goede komt.