(035) 624 11 81

Scheikunde

Op het VWO krijg je scheikunde met ingang van de 3e klas, en dat is op ons Gymnasium niet anders. Dit komt omdat je, voordat je aan scheikunde kan beginnen, basiskennis en –vaardigheden moet opdoen. In de eerste twee leerjaren gebeurt dit onder andere bij de vakken natuurkunde en biologie, je leert bij die vakken al werken met de gasbrander, met glaswerk en met chemische stoffen.

Wat houdt dit vak in?
Scheikunde houdt zich bezig met het bestuderen van de eigenschappen van stoffen. Een stof bestaat uit moleculen, die weer zijn opgebouwd uit atomen. Je kunt oneindig veel moleculen maken door atomen op een slimme manier te combineren. Je kunt daardoor nieuwe stoffen bedenken en ontwikkelen met unieke eigenschappen. Scheikunde houdt zich bezig met de synthese van nieuwe stoffen (nieuwe moleculen ontwerpen en in het laboratorium ‘maken’), met scheidingsmethoden (een mengsel scheiden in zuivere bestanddelen) en met analyse (vaststellen welke bestanddelen er in een stof zitten en in welke hoeveelheid).

Wat leer je bij dit vak?
In de 3e klas leer je wat stofeigenschappen, en wat moleculen en chemische reacties zijn. Je leert reactievergelijkingen opstellen en wat het verschil is tussen verbrandings- en ontledingsreacties. Ook leer je over koolstofchemie: daarbij zijn moleculen opgebouwd uit voornamelijk koolstof- en waterstofatomen. Deze spelen een rol in de natuur: zowel bij levende organismen, als bij voeding, vitaminen en eiwitten. In dit leerjaar leer je ook veel over scheidingsmethoden en hoe je veilig moet werken in het laboratorium: je moet bijvoorbeeld een branderexamen afleggen. Uiteraard vergroten we je inzicht in de theorie aan de hand van leerling- en demonstratieproeven. 
 

In het 4e leerjaar ga je je scheikundige kennis verbreden en verdiepen: we gaan nauwkeuriger kijken naar de bouw van atomen en naar de verklaring waarom bepaalde atomen makkelijker chemische bindingen aan gaan dan andere. Je leert onderscheid maken tussen moleculaire stoffen, zouten en metalen. Van die soorten stoffen gaan we de eigenschappen bestuderen en verklaren. Rekenen is essentieel in de scheikunde: je moet kunnen rekenen aan reacties, bijvoorbeeld hoeveel van een stof nodig is om een gewenste hoeveelheid van een andere stof te maken. We leren rekenen met de mol, met molair gasvolume, met reactie-energie en reactie-evenwichten. Ook dit jaar voer je veel leerlingproeven uit en laat de docent demonstraties zien.

In het 5e en 6e leerjaar voegen we daar nog heel wat kennis aan toe: over zuren en basen (reacties met protonen overdracht), evenwicht in reacties en redoxreacties (reacties met elektronenoverdracht). Je leert nog meer analysetechnieken zoals chromatografie en spectrometrie. Je gaat je kennis over eigenschappen van stoffen uitdiepen, door bijvoorbeeld de ruimtelijke bouw van moleculen te bestuderen. We bespreken veel toepassingen van de scheikunde en het belang van scheikunde voor de maatschappij.

Onderzoeksvaardigheden
Behalve dat je leert over de belangrijkste scheikundige concepten, leer je bij dit vak ook hoe je verantwoord onderzoek doet. In je vervolgstudie staat wetenschappelijk onderzoek centraal en wij vinden het belangrijk dat je op onze school al leert aan welke eisen een onderzoek moet voldoen. Dat betekent dat we veel aandacht besteden aan het formuleren van een onderzoeksvraag, aan het ontwerpen van chemische experimenten, aan de manier waarop je je waarnemingen verwerkt en analyseert en hoe je tot een gefundeerde conclusie komt. Al vanaf leerjaar 1 maak je kennis met vaardigheden die je nodig hebt om onderzoek te kunnen doen en met ingang van leerjaar 3 (dus wanneer we met scheikunde beginnen) ga je ook echt praktische onderzoeken zelf ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Je leert te herkennen waar goed onderzoek aan moet voldoen en je leert ook te herkennen wanneer onderzoek niet goed in elkaar zit. In leerjaar 3, 4 en 5 krijg je een aantal praktische opdrachten om te oefenen in het doen van onderzoek.

Ben je een Kanjer?
Als je goed bent in scheikunde en je wilt meer uitdaging dan krijg je van ons de kans om mee te doen aan diverse olympiades, zoals de IJSO (junior) en EUSO (Europese) olympiade en natuurlijk aan de scheikunde olympiade in de bovenbouw.
De medewerkers van de sectie scheikunde (de docenten en de technisch onderwijsassistent) zijn gedreven mensen met hart voor het vak en een grote dosis enthousiasme die ze graag willen overbrengen op jou. Dus als je een goed idee hebt, of je wilt meer doen dan binnen de reguliere lessen mogelijk is, dan staan we altijd klaar om je te helpen om die ideeën uit te voeren. Sinds kort hebben we een gloednieuw bètalab en je bent van harte uitgenodigd om daar jouw experimenten te komen doen. Nobelprijswinnaars in de dop geven we graag een duwtje in de rug ….. 

Wat kun je met scheikunde?
Tijdens de 4 jaar dat je het scheikunde vak volgt leggen we een degelijke basis voor een wetenschappelijke vervolgstudie. Kies je in de bovenbouw voor het natuur & gezondheid (NG) profiel of het natuur & techniek (NT) profiel dan is scheikunde een verplicht vak. Deze profielen sluiten aan bij uiteenlopende vervolgstudies zoals:

• Geneeskunde (en gerelateerde studies)
• Tandheelkunde
• Biochemie
• Farmaceutische wetenschappen
• Diergeneeskunde
• Levensmiddelentechnologie
• Biotechnologie
• Milieutechnologie
• Chemische technologie
• Molecular science and technology
• Sustainable molecular science and technology
• Scheikunde (met diverse specialisaties)
• Biologie (idem)
• Agrotechnologie
• Bodem, water en atmosfeer
• Aardwetenschappen
• Moleculaire levenswetenschappen
• Voeding en gezondheid
• Bioprocestechnologie