(035) 624 11 81

Schoolgids / Schoolplan

Ouders van klas 1 hebben aan het begin van het schooljaar een papieren schoolgids ontvangen. Hieronder kunt u een digitaal exemplaar van de schoolgids inzien. 

Schoolgids

Het schoolplan is een beleidsdocument voor een periode van vier jaar, 2013 – 2018. Hierin zijn de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen vastgelegd. Het schoolplan omvat het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast worden eigen specifieke beleidskeuzes beschreven.

Schoolplan 2013 - 2018