(035) 624 11 81

Schoolgids / Schoolplan

Ouders van klas 1 hebben aan het begin van het schooljaar een papieren schoolgids ontvangen. Hieronder kunt u een digitaal exemplaar van de schoolgids inzien. 

schoolgids 19/20

Het schoolplan is een beleidsdocument voor een periode van vier jaar, 2018 – 2022. Hierin zijn de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen vastgelegd. Het schoolplan omvat het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast worden eigen specifieke beleidskeuzes beschreven. Het plan is geschreven in een periode waarin het onderwijs in Nederland voor de opgave staat om jongeren nóg beter voor te bereiden op een toekomst in een samenleving waarin flexibiliteit en mobiliteit sleutelbegrippen lijken te worden. In dat licht zijn ambities voor de komende jaren geformuleerd, rekening houdend met de bestaande situatie die stevig is verankerd in een lange traditie van goed onderwijs en gedegen kennisoverdracht, in 2018 bekroond met het predicaat ‘Excellent’. Het schoolplan geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van het onderwijs op het GGH in de komende jaren. Het schoolplan is daarnaast een document waarin de school verantwoording aflegt over het beleid en de kwaliteit van het onderwijs. Het geeft inzicht in de gemaakte keuzes en in de gestelde prioriteiten: het verzorgen van onderwijs dat in kwalitatieve zin voldoet aan de verwachtingen van ouders en leerlingen (‘horizontale verantwoording’) en de eisen van de externe toezichthouder, de inspectie VO (‘verticale verantwoording’).

Het volledige schoolplan, evenals een handzame samenvatting van het schoolplan, vindt u hieronder.

Poster schoolplan
Schoolplan 2018 - 2022
Samenvatting schoolplan 2018 - 2022