(035) 624 11 81

Training stresspreventie

De huidige maatschappij vergt veel van haar jongeren. Zowel op school als daarbuiten wordt er veel gevraagd en is ‘druk, druk, druk’ veelal de norm. Dit levert in meer of mindere mate stress op bij een groot deel van de scholieren. Een beetje stress is niet erg en kan zelfs heel functioneel zijn. Langdurig blootstaan aan stress is echter niet gezond en heeft nadelige effecten op de korte en lange termijn. Op school kan deze stress zich uiten in bijvoorbeeld faalangst of examenvrees maar ook buiten school kunnen de gevolgen van stress zich manifesteren, zowel psychisch als sociaal. 

De druk of draaglast die onze leerlingen ervaren kunnen we niet wegnemen. Wat we wél kunnen doen, is deze jonge mensen leren hoe ze op een andere, betere manier met deze druk en de daaruit voortvloeiende stressgevoelens kunnen omgaan. Dit is precies waar de Training Stresspreventie voor Scholieren over gaat. Deze start met het definiëren van wat stress precies is en maakt ons bewust hoe de signalen van stress zich bij een ieder op een andere manier uiten. Daarna gaan leerlingen aan de slag met een uitgebalanceerd programma om door middel van oefeningen, bewustwording en experimenten meer zicht te krijgen op de oorzaken en uitingen van stress. Het is een leerzame en vooral ook leuke manier om beter grip te krijgen op de eigen situatie, voor nu én voor de toekomst. 

De training wordt 2 maal per jaar aangeboden en bestaat uit 8 bijeenkomsten van anderhalf uur in groepjes van 4 tot 6 deelnemers. In een veilige omgeving leren de leerlingen omgaan met spanning en negatieve gevoelens door middel van leuke en interessante oefeningen en experimenten. Daarnaast leren ze veel van elkaar door het uitwisselen van ervaringen en adviezen. De trainingen worden begeleid door Eveline den Boogert, trainer en coach bij Communicatie vanuit het Hart. De training vindt plaats op haar vestiging aan de ’s Gravelandseweg 59 in Hilversum. 

Enkele uitspraken van leerlingen bij de eindevaluatie van de Training Stresspreventie:

“Ik ben echt relaxter geworden. Heb geleerd veel meer naar mijn lichaam te luisteren. Maak me minder zorgen en vertrouw in mezelf dat ik alles aankan.”
“In de week van toetsen kan ik nu beter omgaan met druk”
“Ik voel me sterker. Ik ben ik en je neemt me zoals ik ben.”
“Ik ga steeds meer in mijzelf geloven.”

 Voor meer informatie over deze training kunt u zich wenden tot de zorgcoördinator van onze school.