(035) 624 11 81

Verlofaanvragen

Indien u voor uw kind een verlofdag wenst op te nemen, moet dit ruim van tevoren worden aangevraagd bij de rector. Bij de beslissing over het toekennen van verlof wordt rekening gehouden met de wettelijke regels hieromtrent, zoals opgesteld door het Regionaal Bureau Leerlingzaken. Te uwer informatie zijn de brochure "Handreiking verlof" en het stroomschema voor de verlofaanvraag hieronder aanklikbaar. 

Handreiking verlof
Stroomschema verlofaanvraag


Het verlofformulier is tevens hieronder te downloaden (verzoek om vrijstelling schoolbezoek). Het kan worden ingeleverd bij de administratie en kan in de regel een dag na inlevering daar ook worden opgehaald. 

Verzoek om vrijstelling schoolbezoek

Luxe verzuim
Wij zijn als school verplicht (vermoedelijk) luxe verzuim door te geven aan het RBL, het Regionaal Bureau Leerlingzaken. Onder luxe verzuim wordt verstaan afwezigheid voorafgaand aan of aansluitend op  een vakantie, zonder expliciete toestemming van de school. De mogelijkheid bestaat dan dat het RBL proces-verbaal opmaakt en het Openbaar Ministerie tot vervolging overgaat. Luxe verzuim hoeft niet per se rond een schoolvakantie plaats te vinden. Ook verlenging van een weekend wordt onder luxe verzuim geschaard.
 

Meer informatie over het aanvragen van verlof voor lichamelijke opvoeding in geval van blessures (en het bijbehorende formulier) vindt u hier.