(035) 624 11 81

Verlofaanvragen

Indien u voor uw kind een verlofdag wenst op te nemen, moet dit ruim van tevoren worden aangevraagd bij de rector. Bij de beslissing over het toekennen van verlof wordt rekening gehouden met de wettelijke regels hieromtrent, zoals opgesteld door het Regionaal Bureau Leerlingzaken. Te uwer informatie zijn de brochure "Handreiking verlof" en het stroomschema voor de verlofaanvraag hieronder aanklikbaar. 

Handreiking verlof
Stroomschema verlofaanvraag


Het verlofformulier is tevens hieronder te downloaden (verzoek om vrijstelling schoolbezoek). Het kan worden ingeleverd bij de administratie en kan in de regel een dag na inlevering daar ook worden opgehaald. 

Verzoek om vrijstelling schoolbezoek

Meer informatie over het aanvragen van verlof voor lichamelijke opvoeding in geval van blessures (en het bijbehorende formulier) vindt u hier.