(035) 624 11 81

Wiskunde

Wat is wiskunde?
Wiskunde bestaat eigenlijk uit een drietal grote onderwerpen:
Analyse: alles wat met formules en grafieken te maken heeft. We proberen regelmaat in tabellen (van bijvoorbeeld metingen ) te herkennen, geven deze tabellen grafisch weer en proberen de gevonden regelmaat met formules te beschrijven.
Meetkunde: het berekenen van oppervlakte en inhoud van allerlei wiskundige (ruimte)figuren, het rekenen in driehoeken en natuurlijk ruimtemeetkunde en in de bovenbouw goniometrie. 
Kansrekenen en statistiek: het berekenen van kansen, procentrekenen, het produceren en leren begrijpen van statistische figuren.
Deze onderwerpen kun je alleen leren beheersen door veel te oefenen. Dit kost tijd. We proberen de leerlingen zelfstandig werken te leren; vanaf de eerste klas wordt al gewerkt met antwoordenboekjes en in hogere klassen met studieplanners. Hierdoor is er in de les meer tijd voor het bespreken van de moeilijkste opgaven, extra uitleg en interessante toepassingen.

Doelstellingen van de sectie
  • Leerlingen stapsgewijs problemen leren oplossen en dit ook op de juiste manier laten noteren. Zoveel mogelijk de extra stof behandelen in de lessen; dit zal het niveau verhogen en de motivatie vergroten.
  • Je behalve een stevige wiskundebagage ook een volwassen werkhouding meegeven. Dit proberen we te bereiken door vanaf de eerste klas (waar tamelijk gestuurd lesgegeven wordt ) geleidelijk de leerling meer zelfstandigheid te geven.
Leerlingen te overtuigen dat wiskunde een “doe”-vak is; alleen door veel en gevarieerd te oefenen zal je succesvol in dit vak kunnen zijn!

Wiskunde D
Vanaf klas 5 kun je extra Wiskunde D kiezen.
Meer over wiskunde D

Kangoeroewedstrijd en wiskunde olympiade
De Europese Wiskunde Kangoeroe is een wedstrijd die plaatsvindt op scholen in heel Europa. De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar voor het eerst zo'n soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Het gigantische succes inspireerde enkele Franse wiskundigen ook zoiets in Europa te doen. De Kangoeroewedstrijd laat je ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn. Het gaat om dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht vragen. Heb je een hoge score gehaald, dan word je uitgenodigd om met de Wiskunde Olympiade mee te doen.

De Wiskunde Olympiade is een landelijke wiskunde wedstrijd, waar onze school elk jaar aan mee doet. Wie goed scoort, kan via een regionale 2e ronde in de landelijke finale belanden. Wie ook daar hoog eindigt, kan vervolgens meedoen aan de Internationale Wiskunde Olympiade. Wij bieden hier op school in de maanden voorafgaand aan de 1e ronde een speciale olympiade training aan aan geinteresseerde en getalenteerde leerlingen. Elk jaar haalt wel een aantal van onze leerlingen de 2e ronde en soms ook de finale. Afgelopen september 2015 werd onze 6e klasser Paul Dekker derde bij de landelijke finale.