(035) 624 11 81

Duits


De meest gesproken moedertaal in Europa
In totaal zijn er in Europa zo'n 100 miljoen mensen die Duits als moedertaal spreken, waarmee Duits de meest voorkomende moedertaal in Europa is. Ter vergelijking: Engels is in Europa de moedertaal van ongeveer 55 miljoen mensen, voor Frans geldt hetzelfde. Niet alleen in Duitsland spreken ze Duits, maar ook in Oostenrijk, grote delen van Zwitserland en Noord-Italië, het kleine Liechtenstein en Luxemburg. Zelfs in België is Duits de moedertaal van enkele tienduizenden Belgen! 

In veel bedrijven zitten ze dan ook te springen om personeel dat goed met Duits uit de voeten kan. Steeds vaker werken mensen uit allerlei landen in teams met elkaar samen! Veel medewerkers worden op cursus gestuurd om hun talen te verbeteren. Waarom? Omdat Nederlandse bedrijven weten dat je makkelijker zaken kunt doen met een Duitse klant als je in diens moedertaal met hem kunt communiceren. Natuurlijk kun je ook Engels met hem spreken, maar het is een stuk service als jij de klant in het Duits kunt helpen. 

Duits is niet alleen de meest gesproken taal van Europa: het is ook de taal van grote romanschrijvers, dichters en filosofen, van bekende componisten en kunstenaars, afkomstig uit Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en Duitsland. Lange tijd werden nagenoeg alle wetenschappelijke publicaties van belang geschreven in het Duits, en kennis van het Duits is nog altijd bijzonder nuttig voor een wetenschappelijke of kunstzinnige studie.  

Duitsland is een land met een grillige en roerige geschiedenis. In de twintigste eeuw heeft de val van de ‘Berlijnse Muur’ (1989) diepe sporen achtergelaten. Duitsland is een land dat nog voortdurend in ontwikkeling is, te denken valt aan de stadsontwikkeling van Berlijn vanaf 1989. De eenwording van Oost- en West-Duitsland in 1990 zorgt nog steeds voor veel onrust. 

Duits in de onderbouw
Vanaf klas 2 volg je Duits. In de eerste jaren ligt de nadruk op het aanleren van de Duitse taal. Aan de hand van de leergang TrabiTour leer je eenvoudige gesprekken te voeren, brieven en e-mails te schrijven en Duitse teksten te lezen en te begrijpen. Maar ook zal je kennismaken met de Duitse cultuur, zoals die gestalte krijgt b. in b.v. de verhalen van ‘Max und Moritz’, in video’s, liedjes en gedichten. 

In de 3e klas werken we met ook met TrabiTour, om alle vaardigheden verder uit te bouwen. Ook in deze klas luisteren we naar liedjes en lezen we o.a. gedichten. Als voorbereiding op de “literatuur” zullen we ons in eerste instantie richten op jeugdliteratuur en sprookjes.

Duits in de bovenbouw
Als je besluit om na klas 4 geen Duits te kiezen, sluit je het vak aan het eind van de 4e klas af mits het in je bovenbouwprofiel zat. In klas 4 worden de vaardigheden lezen/luisteren en spreken/schrijven onderwezen. We wisselen deze vaardigheden met elkaar af waarbij de ene vaardigheid de andere gunstig beïnvloedt. We gebruiken in de klas 4 een de bovenbouwleergang "Zertifikat Deutsch für Jugendliche".

In klas 5 volg je Duits als je het vak hebt gekozen. Je gaat verder met lezen, luisteren, schrijven, en spreken. Literatuur hoort daar ook bij, maar dan in een groter kader van literatuur door de eeuwen heen.

We gebruiken de leergang "Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2" en een boek met Examenidioom.

Extra certificatie
Voor de vijfde – en zesdeklassers bestaat de mogelijkheid om het Goethe-Zertifikat te behalen. Voor leerlingen die overwegen om na school in het buitenland te studeren en voor alle leerlingen met een grote belangstelling voor de Duitse taal, is het Goethe-Zertifikat het overwegen zeker waard. Het bereikte niveau staat ook wel bekend als niveau B2 (volgens het Europees referentiekader voor moderne vreemde talen ofwel ERK). In sommige gevallen kan ook C1 worden behaald.

Voor aanvullend informatie over leermateriaal en veel informatie over de Duitse taal en cultuur vind je bij www.duits.de