Internationaal erkende taalcertificaten

Wil je nog beter Duits, Engels, of Frans leren? Dat kan door extra cursussen voor deze talen te volgen. Deze cursussen sluit je af met certificaten die internationaal erkend worden.    

 

De erkenning gebeurt via het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen (ERK). Er zijn verschillende niveaus: A1 is het laagste niveau, C2 is het niveau van ‘near native speaker’.  

Frans - DELF

Voor Frans kun je in de bovenbouw DELF-certificaten behalen, Diplôme d’Etudes en Langue Française. Met een DELF-certificaat kun je ook in andere landen bewijzen dat je kennis hebt van de Franse taal. Handig als je later in een Franstalig land wilt gaan studeren of werken. Er zijn certificaten op verschillende niveaus. De examens voor DELF vinden voor een deel buiten onze school plaats.  

Duits - Goethe

Voor de vijfde– en zesdeklassers bestaat de mogelijkheid om het Goethe-Zertifikat te behalen. Overweeg je om na de middelbare school in het buitenland te studeren en/of heb je een grote belangstelling voor de Duitse taal, dan is dit zeker de moeite waard. Het bereikte niveau is B2; in sommige gevallen kan ook C1 worden behaald.  

Engels - Cambridge Certificates 
Heb je veel belangstelling voor de Engelse taal of maak je plannen voor een toekomst in het buitenland? Dan kan een tastbaar bewijs van je niveau Engels goed van pas komen. Op het GGH kun je je voorbereiden op de examens voor de Cambridge Certificates: in klas 4 voor Cambridge First (FCE), niveau B2; in klas 5 voor Cambridge Advanced (CAE), niveau C1; en in klas 6 voor Cambridge Proficiency (CPE), niveau C2.  

 

Lees meer over de Cambridge Certificates in de Toelichting Cambridge certificaten, die je hier kan downloaden.


English for Academic Purposes (EAP) 

Naast de Cambridge Certificates is er op het GGH ook de mogelijkheid om je ter voorbereiding op Engelstalige studies te bekwamen in academisch Engels, EAP: English for Academic Purposes.  

In klas 1 kun je kiezen voor EAP junior. Je wordt dan in kleine groepen uitgedaagd met extra Engels.  

Vanaf klas 4 zijn er EAP modules.  In deze modules van tien lesuren is er veel aandacht voor Academic Writing, een belangrijke vaardigheid in het hoger onderwijs in binnen- en buitenland. Je leert op je eigen niveau in het Engels te schrijven. Naast de theorie krijg je persoonlijke feedback op essays en brieven. Ook leer je je mondeling genuanceerd in het Engels uit te drukken.  

In klas 6 is er individuele begeleiding voor leerlingen die in het buitenland gaan studeren. Je kunt hulp krijgen bij het schrijven van o.a. een motivatiebrief en bij de voorbereiding op een toelatingsinterview op een Engelstalige universiteit.  

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu