Internationaal erkende taalcertificaten

Wil je nog beter Duits, Engels, of Frans leren? Dat kan door extra cursussen voor deze talen te volgen. Deze cursussen sluit je af met certificaten die internationaal erkend worden.    

 

De erkenning gebeurt via het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen (ERK). Er zijn verschillende niveaus: A1 is het laagste niveau, C2 is het niveau van ‘near native speaker’.  

Frans - DELF

Voor Frans kun je in de bovenbouw DELF-certificaten behalen, Diplôme d’Etudes en Langue Française. Met een DELF-certificaat kun je ook in andere landen bewijzen dat je kennis hebt van de Franse taal. Handig als je later in een Franstalig land wilt gaan studeren of werken. Er zijn certificaten op verschillende niveaus. De examens voor DELF vinden voor een deel buiten onze school plaats.  

Duits - Goethe

Voor de vijfde– en zesdeklassers bestaat de mogelijkheid om het Goethe-Zertifikat te behalen. Overweeg je om na de middelbare school in het buitenland te studeren en/of heb je een grote belangstelling voor de Duitse taal, dan is dit zeker de moeite waard. Het bereikte niveau is B2; in sommige gevallen kan ook C1 worden behaald.  

Engels - Cambridge Certificates 
Aan het eind van het derde leerjaar kunnen gemotiveerde leerlingen zich opgeven voor de examentraining voor Cambridge First (FCE oftewel B2) in de vierde klas. Aan het eind van het vierde leerjaar kun je je opgeven voor Cambridge Advanced (CAE oftewel C1), ook als je nog niet het FCE certificaat hebt behaald. Tot slot kun je je aan het eind van het vijfde leerjaar opgeven voor Cambridge Proficiency (CPE oftewel C2), het hoogste niveau. Ook hier geldt dat het zeker helpt als je eerdere certificaten behaald hebt, maar het is niet vereist. Inzet en motivatie zijn doorslaggevend voor succes. De examentrainingen duren 4 maanden. Elke week besteed je met je docent en een beperkte groep medeleerlingen een uur aan schrijf- en spreekvaardigheid. De vaardigheden luisteren en lezen komen in de reguliere les Engels ruimschoots aan bod. Halverwege de extracurriculaire cursus bepaalt je docent in overleg met jou en je ouders of je al dan niet opgaat voor het officiële Cambridge University examen, georganiseerd door the British Council. Alle informatie vind je in de Cambridge folder.  

 

Lees meer over de Cambridge Certificates in de Toelichting Cambridge certificaten.


English for Academic Purposes (EAP) 

Op het GGH krijgt voorbereiding op studie en werk in een wereld zonder grenzen vanaf klas 1 alle ruimte. Goede beheersing van het academisch Engels hoort daarbij. 
 
In klas 1 worden kleine groepen leerlingen bij EAP junior uitgedaagd met extra Engels. 
 
Vanaf klas 4 oriënteren leerlingen zich op studie- en beroepskeuze, en dus ook op Engelstalige studies. Op het GGH zijn er, naast lessen voor de verschillende Cambridge Certificates, ook modules English for Academic Purposes. In deze modules van tien lesuren is er veel aandacht voor Academic Writing, een belangrijke vaardigheid in het hoger onderwijs in binnen- en buitenland. Leerlingen in klas 4 en 5 leren op hun eigen niveau in het Engels te schrijven: naast de theorie krijgen ze persoonlijke feedback op hun essays en brieven. Daarnaast leert de leerling zich mondeling genuanceerd in het Engels uit te drukken. 
 
In klas 6 is er individuele begeleiding voor leerlingen die in het buitenland gaan studeren. Hulp wordt geboden bij het schrijven van o.a. een motivatiebrief en bij de voorbereiding op een toelatingsinterview op een Engelstalige universiteit. 

Contactpersoon

Tilly Lodewijks

lodewijks@ggh.nu