Leerlingenstatuut en schoolregels

Leerlingenstatuut

Een leerlingenstatuut is een schoolreglement waarin rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd. Het leerlingenstatuut is bindend voor alle betrokkenen (leerlingen, personeel en ouders).


Schoolregels

De belangrijkste regel op onze school is:   

We verwachten van iedereen dat hij of zij meewerkt aan een plezierig schoolklimaat waarin iedereen zich thuis kan voelen.


Dat betekent dat we respect voor elkaar hebben. Mensen kunnen in veel opzichten van elkaar verschillen en daar moet ruimte voor zijn.  

 

Daarnaast hebben we op school een aantal regels en afspraken vastgelegd.

- Schoolregels met betrekking tot lesbezoek, huiswerk en toetsen, pauzes, schoolgebouw en parkeren  

- Regels met betrekking tot verzuim, lesverwijdering en boeken vergeten 
Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu