Hoogbegaafdheid

Op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) lopen leerlingen rond met allerlei verschillende achtergronden en talenten: sommige leerlingen lezen heel graag, andere leerlingen weten alles van het heelal en weer andere leerlingen kunnen goed leren, maar besteden hun tijd nog liever aan een creatieve of sportieve hobby. Als je graag leert en daar ook best goed in bent, dan ben je bij ons aan het juiste adres.  


Maar wat nou als je echt heel goed kan leren? Dingen heel snel begrijpt? Net wat anders denkt dan de meeste klasgenoten? Het zou kunnen dat je hoogbegaafd bent. Over hoogbegaafdheid is nog steeds enorm veel onbekend: elk jaar verschijnen er nieuwe theorieën, modellen en ideeën over wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk is en hoe je ermee om moet gaan als ouder en school. Ook het GGH weet dit en is zich ervan bewust dat hoogbegaafdheid een ingewikkeld fenomeen is. Dé oplossing voor élke hoogbegaafde leerling is er niet: de een wil meer meer meer, de ander wil juist meer met rust gelaten worden. Het vergt veel tijd en aandacht om de leerling het gevoel te geven dat hij of zij gesnapt wordt. Soms wordt dit gevoel nooit bereikt en komen leerlingen pas op late(re) leeftijd erachter dat ze hoogbegaafd zijn, en áls ze het al wisten tijdens hun middelbare schooltijd, dan in volwassenheid pas weten wat voor hen werkt en wat niet.

Een ding is echter wel zeker: als hoogbegaafde leerling wil je je graag thuis voelen op de school van jouw keuze; die keuze maken is best spannend. Daarnaast kan je misschien voor je gevoel wel goed leren, maar komt dat er niet altijd uit wanneer je een toets of overhoring maakt. Als je hoogbegaafd bent, snap je soms niet zo goed hoe dat kan. Daarnaast voel je je misschien soms niet begrepen door de mensen om je heen: waarom snappen zij niet hoe jij in elkaar zit? Op onze school willen we jou graag helpen bij de dingen waar je tegenaan loopt en daarnaast vinden we het nog belangrijker dat je kan zijn wie je bent. Bij ons op school ben je dus als hoogbegaafde leerling van harte welkom! 

Toelichting Hoogbegaafheid

Het begin is belangrijk

Als hoogbegaafde leerling krijg je bij ons indien gewenst op school in leerjaar 1 en 2 vanaf dag 1 een persoonlijke coach. Dit is een docent van wie je misschien ook les krijgt. Met deze docent maak je al voor de zomervakantie kennis in een persoonlijk gesprek, waar ook je ouder(s) bij aanwezig is/zijn; de docent kan je de school al laten zien en je mag hem of haar alles vertellen en vragen. Na de zomervakantie spreek je regelmatig met deze docent, die vervolgens jouw vragen of opmerkingen heel serieus neemt en deze -als jij dat wil- ook bespreekt met andere docenten. Zo leren we je snel kennen en weten we waar we op kunnen letten als we je begeleiden.  

 

Waar hoogbegaafde leerlingen in het begin vaak moeite mee hebben, is met leervaardigheden; het is vaak zo dat hoogbegaafde leerlingen plannen heel lastig vinden, niet zo goed weten hoe ze een opdracht moeten aanpakken of misschien zelfs onderpresteren: je had zo goed geleerd en toch is het niet gelukt! Door middel van lessen, oefeningen en begeleiding kun je bepaalde vaardigheden leren die je helpen om dit te voorkomen. Ieder jaar wordt er dankbaar gebruikt gemaakt van onze studievaardighedentraining, speciaal toegespitst op het niveau van de eerste klas. De meeste kennis en vaardigheden leer je natuurlijk nog steeds tijdens de reguliere lessen, waarin onze docenten rekening houden met niveauverschillen en veel uitdaging bieden.  


Wat bieden we nog meer?

Op ons gymnasium wordt op hoog niveau onderwijs aangeboden voor leerlingen met een brede interesse die houden van uitdaging. Er is een breed onderwijsaanbod van zowel klassieke vorming (Latijn en Grieks) als andere vakken zoals Chinees, filosofie, drama en wiskunde D. Er zijn veel extra-curriculaire activiteiten zoals uitwisselingen binnen en buiten Europa, Pre-University College, Olympiades en internationaal erkende certificaten bij talen (Cambridge, Delf en Goethe). Leerlingen worden aangemoedigd het beste uit zichzelf te halen zowel op cognitief niveau als op het vlak van persoonlijke ontwikkeling.  

 

Binnen ons Leadershipprogramma staat persoonlijk leiderschap centraal: leerlingen leren te reflecteren op wie ze zelf zijn en op wat ze kunnen betekenen in de wereld. In zowel de maatschappelijke stage, het mentoraat als het Leadershipprogramma werken we met tutorschap: dit betekent dat oudere leerlingen hun leidinggevende capaciteiten ontwikkelen en jongere leerlingen een buddy hebben die dicht bij hen staat. Hierdoor ontstaat een hechte en veilige leergemeenschap waarin leerlingen zich gezien voelen en hun talenten op meerdere vlakken kunnen ontwikkelen.  

  

Aanmelding en toelating in klas 1

Als jij en je ouders denken dat jij hoogbegaafd bent en gebaat bent bij extra hulp op onze school in de vorm van een persoonlijke coach, neem dan snel contact op met de pluscoördinator, zodat zij samen met jou en je ouders een kennismakingsgesprek kan voeren (vooralsnog wenst het GGH een WISC-V uitslag, niet ouder dan twee jaar, met een score van 130 of hoger als onderbouwing voor het hoogbegaafdheidsprofiel van uw zoon of dochter). Dit mag ook eerder dan de hieronder genoemde aanmeldingsdeadline al gebeuren!


Wanneer in het gesprek naar voren is gekomen dat zowel ouders en leerling als school het verstandig vinden om met wat meer begeleiding te starten, zal na de definitieve toelating (1 april, o.v.) door de leerjaarcoördinator van leerjaar 1 in overleg met de coördinator hoogbegaafdheid (en eventueel de conrector onderwijs) een persoonlijke coach toegewezen worden. Een eerste gesprek tussen de leerling, ouders en de betreffende coach zal dan voor de zomervakantie ingepland worden. Begeleidingstrajecten door een persoonlijke coach kunnen ook later (dan) in leerjaar 1 starten; signalering gebeurt door de pluscoördinator in overleg met de mentor van de betreffende klas en leerjaarcoördinator. 

Contactpersoon

Simone Kamman

kamman@ggh.nu