Maatschappelijke stages

Onze school vindt het belangrijk dat leerlingen zich openstellen voor de wereld en zich voor anderen in hun omgeving inzetten. Dat kan onder andere door middel van de maatschappelijke stage (MAST), een belangrijke buitenschoolse activiteit voor vierdeklassers.  

  

Het doen van de MAST is geen onderdeel van het PTA of PTO, maar we vinden het als school wel belangrijk. Deelname is op vrijwillige basis. Je levert onbetaald een waardevolle bijdrage aan de samenleving en komt in contact met mensen met wie je in je dagelijkse leven misschien niet zo snel te maken hebt, zoals ouderen of kinderen met een handicap. Je kunt echt even het verschil maken door iemand dat beetje extra aandacht te geven dat door de vaste krachten soms niet kan worden geboden. Dat geeft voldoening en een mooie ervaring waarmee je een vermelding kan verdienen op je certificaat buitenschoolse activiteiten.  

  

Je kunt jouw MAST doen bij alle non-profit instellingen met een sociaal/maatschappelijk karakter, bijvoorbeeld:   

- in de zorg: denk aan een verzorgings- of verpleeghuis   

- in de naschoolse opvang of bij kindervakantieweken   

- voorleesprojecten bij kinderen  

- bibliotheken  

- dierenopvang (asiel)   

- natuurorganisaties   

- culturele organisaties   

- sportverenigingen (bijvoorbeeld hockey, voetbal, tennis, of honkbal)  

- wijk- en buurthuizen  

  

Je wordt vanuit school begeleid door de coördinator, Anne Cavadino. Ook zal een junior-coördinator je vanuit haar/zijn eigen ervaring op weg kunnen helpen. Dit is een leerling uit de 5e klas die de MAST heeft gedaan. De school heeft tal van contacten met organisaties waar je stage kan gaan lopen. In een mentorles aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen uit leerjaar 4 informatie over de MAST en is er gelegenheid om je hiervoor op te geven. 

Contactpersoon

coördinator MAST

cavadino@ggh.nu