Bètaprofilering

Onderzoeken, experimenteren, analyseren, ook dat hoort bij ons gymnasium. Daarom ben je als nieuwsgierige leerling met sterk bèta-profiel op het GGH zeker op je plek. Bij ons op school hebben de bètavakken een centrale plek in het onderwijs. Onze onderzoeksleerlijn bèta loopt vanaf leerjaar 1 door tot en met leerjaar 6 en stopt niet na de onderbouw. We hebben een uitgebreid bètalab waar leerlingen zelfstandig kunnen experimenteren en onderzoek kunnen uitvoeren. Bij ons op school kun je aanvullende bètavakken volgen zoals wiskunde D en Natuur Leven en Technologie (NLT), waar je in aanraking komt met de nieuwste technieken in de geneeskunde, ruimtevaart, landbouw, communicatie en klimaatonderzoek en ingaat op onderwerpen als forensisch onderzoek, biomedische identificatie, robotica en de effecten van alcohol op het menselijk lichaam. En we werken al sinds 2004 samen met de (technische) universiteiten en het bedrijfsleven voor diverse projecten.  


Het verschil met een Technasium is dat je bij ons op school jouw bèta-opleiding combineert met een klassieke vorming. Meer dan de helft van onze leerlingen kiest in de bovenbouw voor een bètaprofiel. De eindexamencijfers voor de bètavakken liggen gemiddeld 7 % boven het landelijke gemiddelde.   

 

Meer weten?  

Lees de folder Bèta op het GGH en bekijk de video van onze leerling Matt die vertelt hoe hij het bèta-onderwijs op het GGH ervaren heeft.  

Olympiades  
Onze school is een officiële Olympiadeschool. Als je goed bent in de bètavakken en je wilt meer uitdaging dan krijg je van ons de kans om mee te doen aan diverse olympiades. 

Populaire downloads

Contactpersoon

Eric Snelders

snelders@ggh.nu