(035) 624 11 81

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid op het GGH 
Op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) lopen leerlingen rond met allerlei verschillende achtergronden en talenten: sommige leerlingen lezen heel graag, andere leerlingen weten alles van het heelal en weer andere leerlingen kunnen goed leren, maar besteden hun tijd nog liever aan een creatieve of sportieve hobby. Als je graag leert en daar ook best goed in bent, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Maar wat nou als je echt heel goed kan leren? Dingen heel snel begrijpt? Net wat anders denkt dan de meeste klasgenoten? Het zou kunnen dat je hoogbegaafd bent. Als hoogbegaafde leerling wil je je graag thuis voelen op de school van jouw keuze; die keuze maken is best spannend. Daarnaast kan je misschien wel goed leren, maar komt dat er niet altijd uit wanneer je een toets of overhoring maakt. Als je hoogbegaafd bent, snap je soms niet zo goed hoe dat kan. Daarnaast voel je je misschien soms niet begrepen door de mensen om je heen: waarom snappen zij niet hoe jij in elkaar zit? Op onze school willen we jou graag helpen bij de dingen waar je tegenaan loopt en daarnaast vinden we het nog belangrijker dat je kan zijn wie je bent. Bij ons op school ben je dus als hoogbegaafde leerling van harte welkom! 
 
Het begin is belangrijk 
Als hoogbegaafde leerling krijg je bij ons indien gewenst op school in leerjaar 1 en 2 (en indien gewenst ook daarna) vanaf dag 1 een persoonlijke coach. Dit is een docent van wie je misschien ook les krijgt. Met deze docent maak je al voor de zomervakantie kennis in een persoonlijk gesprek, waar ook je ouder(s) bij aanwezig is/zijn; de docent kan je de school al laten zien en je mag hem of haar alles vertellen en vragen. Na de zomervakantie spreek je regelmatig met deze docent, die vervolgens jouw vragen of opmerkingen heel serieus neemt en deze -als jij dat wil- ook bespreekt met andere docenten. Zo leren we je snel kennen en weten we waar we op kunnen letten als we je begeleiden. 
 
Modules in jaar 1 
Je hebt misschien al eens in een plusklas gezeten of een ander soort uitdaging gekregen op de basisschool. Ook wij vinden het belangrijk dat je niet alleen tijdens de les extra wordt uitgedaagd, maar ook daarbuiten. Daarom krijg je in leerjaar 1 buiten de gewone lessen een aantal modules aangeboden. Bij deze modules leer je ook andere hoogbegaafde leerlingen kennen en krijg je lessen die net wat anders zijn dan de gewone lessen; het aanbod proberen we heel gevarieerd te maken, zodat het goed aansluit bij jouw interesses en capaciteiten. Waar we in ieder geval mee aan de slag gaan, is met leervaardigheden; het is vaak zo dat hoogbegaafde leerlingen plannen heel lastig vinden, niet zo goed weten hoe ze een opdracht moeten aanpakken of misschien zelfs onderpresteren: je had zo goed geleerd en toch is het niet gelukt! Door middel van lessen, oefeningen en begeleiding kun je bepaalde vaardigheden leren die je helpen om dit te voorkomen. Alle modules zijn een extraatje naast het reguliere lesaanbod. De meeste kennis en vaardigheden leer je natuurlijk nog steeds tijdens de reguliere lessen, waarin onze docenten rekening houden met niveauverschillen en veel uitdaging bieden. 
 
Wat bieden we nog meer? 
Op ons gymnasium wordt op hoog niveau onderwijs aangeboden voor leerlingen met een brede interesse die houden van uitdaging. Er is een breed onderwijsaanbod van zowel klassieke vorming (Latijn en Grieks) als andere vakken zoals Chinees, filosofie, drama en wiskunde D. Er zijn veel extra-curriculaire activiteiten zoals uitwisselingen binnen en buiten Europa, Pre-University College, Olympiades en internationaal erkende certificaten bij talen (Cambridge, Delf en Goethe). Leerlingen worden aangemoedigd het beste uit zichzelf te halen zowel op cognitief niveau als op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. Binnen ons Leadershipprogramma staat persoonlijk leiderschap centraal: leerlingen leren te reflecteren op wie ze zelf zijn en op wat ze kunnen betekenen in de wereld. In zowel de maatschappelijke stage, het mentoraat als het Leadershipprogramma werken we met tutorschap: dit betekent dat oudere leerlingen hun leidinggevende capaciteiten ontwikkelen en jongere leerlingen een buddy hebben die dicht bij hen staat. Hierdoor ontstaat een hechte en veilige leergemeenschap waarin leerlingen zich gezien voelen en hun talenten op meerdere vlakken kunnen ontwikkelen. 
 
Aanmelding en toelating in klas 1 
Als jij en je ouders je willen aanmelden voor het hoogbegaafdentraject op onze school, dan kan je dit duidelijk aangeven op het aanmeldformulier wanneer je je aanmeldt. Daar kun je namelijk aangeven dat je hoogbegaafd bent en kun je ook andere voor ons nuttige informatie invullen. Kort na je aanmelding neemt onze hoogbegaafdheidscoördinator, dhr. Van Eijkeren (vaneijkeren@ggh.nu), contact met je op om een intakegesprek te plannen. Het is echter mogelijk om het intakegesprek al eerder te voeren dan medio maart 2021: mocht je dit graag willen, neem ook dan contact op met dhr. Van Eijkeren, zodat hij samen met jou en je ouders kan kijken of er wellicht al eerder een definitieve aanmelding kan plaatsvinden. 
Wanneer in het gesprek naar voren is gekomen dat ouders en school het verstandig vinden om met wat meer begeleiding te starten, zal na de definitieve toelating (1 april) door de leerjaarcoördinator van leerjaar 1 in overleg met de coördinator hoogbegaafdheid (en eventueel de conrector onderwijs) een persoonlijke coach toegewezen worden. Een eerste gesprek tussen de leerling, ouders en de betreffende coach zal dan voor de zomervakantie ingepland worden. Begeleidingstrajecten door een persoonlijke coach kunnen ook later (dan) in leerjaar 1 starten; signalering gebeurt door de coördinator hoogbegaafdheid in overleg met de mentor en leerjaarcoördinator. 
Graag wijzen wij u erop dat donderdag 5 november (onder voorbehoud van eventuele veranderde maatregelen m.b.t. het Coronavirus) een voorlichtingsavond zal plaatsvinden op onze school, waar ook meer informatie zal worden gegeven over de begeleiding van (hoogbegaafde) leerlingen. Een overzicht van onze voorlichtingsmomenten dit jaar en een overzicht van alle informatie met betrekking tot de aanmeldingsprocedure vindt u binnenkort op onze website.
 

Hieronder vindt u het aanmeldingsformulier:
Aanmeldingsformulier