Gemeentelijk Gymnasium Bèta Talent Bulletin #2

Natuurkunde: Radioactiviteit als tastbare werkelijkheid 

In de 3e klas komen leerlingen voor het eerst in aanraking met de onzichtbare werkelijkheid van de radioactieve stoffen. Helaas is het voor leerlingen een nogal abstract begrip. Om die reden doen we bij Natuurkunde een ‘proefje’ met halveringstijd. We hebben een doos met dobbelstenen (zowel dobbelstenen met zes zijden als met tien om verschillende stoffen mee te simuleren). Elke leerling gaat staan en krijgt een dobbelsteen. Als er 6 wordt gegooid gaat de leerling zitten. Zo krijgen we (bij benadering) een mooie demonstratie van een stof waarvan na een bepaalde halveringstijd de helft van de actieve (stralende) atomen over zijn. 


We hadden we een (bijzonder knappe) ‘patiënt’ die bestraald moest worden. Als een leerling ging zitten, en dus als kern verviel, mocht deze (bij hoge uitzondering) een propje naar de patiënt gooien. Het propje stelde dan een ioniserend deeltje voor, wat ze als kernstraling zien. Leerlingen kwamen zelf tot het inzicht dat als de tijd vorderde de straling die er uit de radioactieve stof kwam dus minder en minder werd. 

Na deze leerzame demonstratie moest de (inmiddels niet langer) radioactieve stof natuurlijk zelf haar propjes/staling opruimen. 


Natuurkunde: Masterclass Confrontatie met Einstein

Voor V5 en V6 leerlingen werd op 27 oktober de masterclass ‘Confrontatie met Einstein’ gehouden. Deze was georganiseerd door U-Talent in Utrecht. Enkele van onze 5e klassers hebben de masterclass gevolgd. Devon vertelde ons: “Ik ben hier veel te weten gekomen over Quantum mechanica. Hoewel dit niet exact mijn interesse punt is in de natuurkunde vond ik het toch heel leuk en interessant. We zijn naar het lab waar ze zo dicht mogelijk bij 0 Kelvin proberen te komen. Wat heel indrukwekkend was. Ook hier mochten we wat mee naar huis nemen, namelijk een beetje “liquid crystal”. Deze veranderde van kleur als je via een bepaalde kant keek, en reageerde op de temperatuur van je hand. Ik vind deze masterclasses geweldig!” 

POVO-lessen voor 8e-groepers. 

 Vrijdag 11 november: zo’n 170 leerlingen en hun ouders pasten (maar net) in de aula. Na de opening gingen alle leerlingen in groepen naar de 5 verschillende lessen. En dus ook naar de 3e verdieping waar een les Biologie, Scheikunde en Natuurkunde werd verzorgd door onze eigen leerlingen. Bij scheikunde werden onbekende stoffen in reageerbuisjes geïdentificeerd, bij biologie werd microscopie gedaan en bij natuurkunde werd het onderwerp ‘signaalverwerking’ behandeld waarbij de leerlingen met systeemborden mochten werken. Helaas viel na ongeveer 10 minuten de stroom uit (maar niet alleen bij ons op school – de hele regio zat 10-15 minuten zonder stroom) en onze collega’s improviseerden en entertainden iedereen koelbloedig door de stroomstoring heen. En om leuke lessen te geven heb je niet eens stroom nodig. Na een kwartiertje was het euvel weer verholpen en konden de oorspronkelijke plannen alsnog worden uitgevoerd. Tot slot waren er cake en koekjes en vertrok iedereen enthousiast het weekend in. 

Natuur-/scheikunde: Masterclass Magnetische vloeistoffen. 

 Op 1 november was bij de Universiteit Utrecht de masterclass ‘maak je eigen magnetische vloeistof’. Devon Schwenke was een van de deelnemers en schrijft: “Ik vond het echt een hele gave masterclass. We hebben als eindresultaat een potje met magnetische vloeistof mee naar huis mogen nemen. Ik heb verder ook een veel beter inzicht gekregen van het studeren van scheikunde. Ik ben erg blij dat ik mij hiervoor had aangemeld.” 


Aardrijkskunde staat stil bij de klimaattop.

De Aardrijkskunde collega’s hebben gekozen om deze week de actualiteit rond de klimaattop te behandelen. Collega Brockbernd vertelt: “In Sharm-El-Sheikh Egypte is de mondiale klimaattop begonnen. De opwarming van de Aarde is een feit. In Parijs 2015 spraken wereldleiders nog met elkaar af dat die opwarming niet boven de anderhalve graad zou mogen komen. Dit om onbeheersbare veranderingen en processen, waardoor de verstoring van het klimaat in een stroomversnelling zou komen, te voorkomen. Inmiddels is duidelijk dat de doelstellingen van toen niet worden gehaald. In Egypte wordt de komende week bepaald wat er te redden is ....en hoe.

Klimaatverandering is een belangrijk onderwerp in het curriculum van Aardrijkskunde. We behandelen niet alleen de fysische grondslag met de samenhangende processen en de terugkoppelingsmechanismen, maar ook de gevolgen van klimaat voor bijvoorbeeld water-veiligheid van landen en Nederland in het bijzonder. Maar ook de sociale en geopolitieke spanningen tussen landen of binnen een land, en bijvoorbeeld het op gang komen van klimaatvluchtelingenstromen.  
Met name de geopolitieke spanningen komen op de top in Egypte goed naar voren. Arme landen leggen de rekening van klimaatschade bij de rijke meest vervuilende landen. In de vierde klas zijn we gestart met het onderwerp klimaat. De komende weken worden de leerlingen ondergedompeld In de basistheorie over klimaat maar kennis maken met de nieuwste inzichten zoals gepubliceerd door het IPCC (het leidende wetenschappelijke VN-panel over klimaat) en de actualiteit. We gaan het hebben over onze eigen voetafdruk, we zullen documentaires van o.a. Al Gore bekijken en de onderhandelingen tussen landen op de top nauwgezet volgen.” 


Scheikunde: Europees uitwisselingsprogramma PEEP.

Collega Oudendijk (Sk) was deze dagen betrokken bij PEEP (het Europees uitwisselingsproject waar onze school aan deelneemt).  “Begin november heeft de scheikunde sectie met 15 PEEP leerlingen (uit Nederland, Tsjechië, Roemenië) een leuke en interessante middag gehad waar de leerlingen van deze 3 landen intensief hebben samengewerkt aan een project over polymeren. Het project werd afgesloten met het gezamenlijk maken van een 27 m lange nylondraad (polyamide)”. 

Update: Bèta studie- en loopbaan oriëntatie voor meisjes in klas 3. 

Vrijdag 18 november zal de voorlichting plaatsvinden voor meisjes die een bètastudie en loopbaan overwegen. Vooral omdat je binnenkort met je profielkeuze aan de slag gaat hebben we 4 power-vrouwen bereid gevonden om de leerlingen te komen vertellen over hun studie en carrière in Bèta en Techniek: 

 

  • Karin Geritssen: CEO Iddink Group B.V.  
  • Evita Wiegers: Radiologe 
  • Laura van der Lubbe: Promovendus Kunstmatige Intelligentie 
  • Annemieke Petrignani: Universitair (technisch) docent