“een deskundige en warme persoonlijkheid”

Cees van der Vijver (oud-Technisch Onderwijs Assistent/TOA) en Henk Klijn (oud-docent en -schoolleider) blikken terug op hun samenwerking met Peter de Groot.


Henk Klijn: “Ik herinner me nog goed, dat ik, als docent scheikunde en conrector, Peter de Groot samen met de toenmalige rector Kenter heb aangenomen in 1976. Al snel werd duidelijk, dat hij op zijn vakgebied excellent was. Hij heeft veel van onze leerlingen via de Scheikunde Olympiades naar de top gebracht. Ik heb nog goede herinneringen aan de uitreiking van zijn verdiende lintje voor dat werk in Eindhoven. Wat was hij trots!

Aanvankelijk gaf ik als schoolleider eindexamenklassen nog scheikunde les. Als zeer intelligente leerlingen met erg moeilijke vragen kwamen verwees ik altijd naar Peter. Hij kon ze veel beter helpen dan ik.”


Cees Van der Vijver: “Halverwege de jaren zeventig kwam Peter als jong en progressief docent bij ons op school bij de sectie Scheikunde. Peter ontwikkelde zich tot een zeer betrokken en deskundig docent bij wie je altijd terecht kon. Met veel geduld en een warm Brabants accent werd je door hem op het goede spoor gezet.

Peter deed veel voor zijn vakgebied, hij zette zich in voor de nationale en internationale Scheikunde Olympiades, met goede resultaten voor onze gymnasiumleerlingen als gevolg. Na afloop van die olympiades kwam Peter telkens met dozen vol chemicaliën terug op school. Die chemicaliën waren gedoneerd door verschillende bedrijven, maar zo specifiek, dat wij die na verloop van tijd als chemisch afval moesten laten afvoeren, omdat we ze eigenlijk niet in de les gebruikten.

Peter was zeer actief en veelzijdig: zo was hij lid van de NVON-commissie voor het samenstellen van het BINASK informatieboek voor het onderwijs in de natuurwetenschappen, een nog altijd veel gebruikt naslagwerk. Maar hij was ook muzikaal: bij de vele muziekuitvoeringen op het Gemeentelijk Gymnasium speelde hij graag mee op zijn klarinet.

Als ik terugkijk op mijn tijd met Peter, blijft de herinnering aan een zeer deskundige en warme persoonlijkheid.”