Klas 6: The Creation Game

Op 11 december was de tweede activiteit in het Quo Vadis? (Waar ga je heen?) leadership traject van klas 6. Elke klas kreeg een aparte training/presentatie van George Parker, die de leerlingen in een meeslepend verhaal wist te vertellen dat er altijd meer kan, dat jíj altijd meer kunt, dan je denkt. Zijn verhaal begon aan het Romeinse haardvuur, het centrum van het Romeinse huis, en ging via het brandpunt van een lens in de late middeleeuwen naar de essentie van zijn verhaal: het draait allemaal om FOCUS. George zette zijn vele verschillende skills in: public speaker, illusionist, trainer, adviseur, en de leerlingen werden aangespoord na te denken over hoe vaak je acties zijn gebaseerd op aannames die je zelf dagelijks doet, zonder je er bewust van te zijn. Maar zo gauw je weet hoe je je eigen perceptie kunt sturen, kun je de doelen die je jezelf stelt altijd bereiken. Ze ervoeren zelf hoe hun gedachten beperkend of verruimend konden zijn (Voeten neerzetten, om je as draaien en wijs nu eens zo ver je kunt met je vinger naar achteren? En stel je nu eens voor dat je een meter verder komt. Probeer het nog eens? Kijk, had je niet gedacht! Je hebt nu een manier gevonden om toch nog verder dan je verst te komen!) Hij nodigde hen ook uit op te schrijven met wat voor cijferlijst ze hun eindexamen wilden afronden. Die lijst moest er een zijn waarbij ze zich goed voelden (Allemaal tienen. Wil je dat inderdaad écht? Wil je daar ook het werk voor doen?), dat is dan je doel voor dit schooljaar. En dan kun je beginnen met bedenken en uitvoeren wat je daarvoor moest gaan doen. De zesdeklassers genoten van de training: “Ik vond het heel erg leuk en interessant deze middag!” klonk het in een groepsapp. Op naar het eindexamen dus! 
Klas 3: Ollie-trainingen

Ook dit jaar heeft klas 3 weer de vierdelige ‘Ollie-training’ gedaan; dit jaar iets eerder in het jaar dan anders, aangezien de Ardennenreis natuurlijk was weggevallen en het wel zo leuk was om samen, als klas, iets te doen waardoor je elkaar en jezelf beter en op een andere manier leert kennen. Centraal in deze trainingen staat de bewustwording van de persoonlijke kwaliteiten, drijfveren en ambities, maar er is ook aandacht voor empathie: Hoe kan ik helpen? Wat ís helpen? Is helpen het doen op de manier die jíj goed vindt, of is het doen wat er nodig is? Een soort ‘opwarmertje’ van deze training is de presentatie van een pecha kucha (mini-presentatie naar japans model) door de indivuduele leerlingen. In vijf dia’s van 20 seconden vertellen ze aan hun groepsgenoten wie of wat hen inspireert. Door middel van deze presentaties deelt een leerling iets van zichzelf waarvan de groep zich niet bewust was en waardoor de betreffende leerling plots in een heel ander licht kan worden gezien – interessant voor de leerlingen om te ervaren hoe empathie gevoed kan worden door informatie. Niet zelden veranderde de dynamiek merkbaar ten goede nadat iemand oprecht meer van zichzelf liet zien. 
Bij elke groep zijn ook telkens twee vierdeklassers aanwezig, die in het kader van de (in klas 4 facultatieve) Maatschappelijke Stage de Ollie-trainers ondersteunden en de rol van hulp-trainer vervulden. Zij geven feedback, delen hun eigen pecha-kucha met de leerlingen als voorbeeld en fungeren als vraagbaak en steunpunt tijdens de trainingen. Het verbaast me elke keer hoe gemakkelijk de derdeklassers de autoriteit van een leerling van in feite maar één jaar ouder accepteren. 
De training staat verder in het teken van het in groepjes voorbereiden van een workshop voor de rest van de klas. Onderwerpen als ‘Het geheugen’ en ‘Het effect van stress’ komen voorbij, maar bijvoorbeeld ook ‘Pesten in de klas’ en ‘Samenwerking’. Heel mooi om te zien hoe serieus leerlingen deelnemen aan een workshop van hun klasgenoten! Aan het einde van de vier weken Ollie wordt een selecte groep leerlingen uitgenodigd om workshops voor te bereiden voor de inspiratiemiddagen van de tweede klas.


 


klas 2: Inspiratiemiddagen

De door Team Ollie geselecteerde derdeklassers bereidden een carrousel van vier verschillende workshops (in vier verschillende lokalen) onder een parapluthema voor voor telkens twee tweede klassen tegelijk. De thema’s van dit jaar waren respectievelijk zelfvertrouwen, creativiteit en teamwork. Op deze manier krijgen de tweedeklassers op een laagdrempelige manier een voorproefje van wat ze in klas 3 met Ollie zelf gaan doen. Mooie bijkomstigheid is dat ze er veelal plezier in hebben en er over het algemeen ook echt iets van leren! Op de inspiratiemiddagen assisteren ook weer vierdeklassers die hun maatschappelijke stage bij Team Ollie lopen.


 

Maithe Hulskamp & Marije Schoeber (coördinatores leadership)