Suzanne van Buren en Stef Graafsma uit klas 4 winnen eerste Paul Polak Prijs

Afgelopen donderdag 24 maart vond de uitreiking van de eerste Paul Polak Prijs op het Gemeentelijk Gymnasium plaats. Uit de inzendingen hebben de juryleden - dochter Karen Polak, alumnibestuurder Leonard Malessy en docent Geschiedenis Marc Schut - het plan van Suzanne en Stef gekozen. Zij maken zich sterk voor toegankelijke informatie over hulp voor jongeren met mentale problemen. In hun plan geven Stef en Suzanne aan: ‘het is voor jongeren erg lastig om hulp te krijgen en vaak weten ze niet waar ze moeten beginnen’.


In hun plan doen Stef en Suzanne verschillende suggesties om jongeren hierbij te helpen.


De jury prees het tweetal met name om hun maatschappelijke betrokkenheid en de relevantie van hun onderwerp. 


De aanwezigen waren ook onder de indruk van de plannen van de andere deelnemers: Jacco Friedeberg, Aïsha Piet en Rox de Beaufort. David Peters, zoon van Paul Peters-Polak, verwoordde het als volgt: ‘de projecten bieden hoop op een betere toekomst’. David Peters was samen met zijn moeder en weduwe van Paul Peters-Polak, Marijke Peters, bij de uitreiking aanwezig.

Het alumnibestuur van het GGH heeft dit schooljaar de Paul Polak Prijs in het leven geroepen: het verzet van leerling Paul Polak in september 1941 tegen de verwijdering van joodse medeleerlingen en -docenten van het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum is een voorbeeld voor de leerlingen van het Gemeentelijk Gymnasium van nu. 


De vraag aan de leerlingen was: ‘voor wie kom je in actie?’ ‘En waar zie jij onrecht?’ En ‘wat zou je eraan doen?’ Leerlingen konden hiervoor een plan indienen. 


Het alumnibestuur ondersteunt de winnaars Stef en Suzanne (financieel) bij de uitvoering van hun plan.