Tara Fokker (eindexamen 2014) vertelt over de stappen die zij na haar eindexamen aan het Gemeentelijk Gymnasium heeft gezet: ‘na mijn eindexamen en een lange, fijne zomervakantie ben ik in Utrecht de bachelor Wiskunde gaan doen. Na twee jaar Wiskunde ging ik Engelse Taal en Cultuur erbij studeren; één studie voor het hoofd en één voor het hart, zoals weleens wordt gezegd. Toen ik Wiskunde afgerond had, ben ik een bestuursjaar bij mijn studievereniging A–Eskwadraat gaan doen, wat ontzettend leuk was! Daarna heb ik mijn bachelor Engels afgerond en momenteel doe ik de master Wiskunde, Mathematical Sciences. Op dit moment doe ik daarnaast mee aan een project binnen de universiteit waarbij we kijken naar de doorstroom van vrouwen in het hoger onderwijs bij Wiskunde, omdat we zien dat er steeds minder vrouwen zijn naarmate de moeilijkheidsgraad stijgt. Ik vind het in het bijzonder belangrijk dat vrouwen - bij voldoende interesse(!) - Wiskunde (of een ander bètavak) gaan studeren. Wiskunde kan erg veel voldoening geven, mits je het leuk vindt en mits je niet opgeeft als je het in eerste instantie niet snapt, wat vaak het geval is.’


Wat bracht het Gemeentelijk Gymnasium? ‘De bijnaam EliTara, omdat mijn Utrechtse vrienden me elitair vinden, haha. Ik geloof wel dat ik zaken vaak anders aanpak dan de meesten, en dat zou best goed kunnen voortkomen uit mijn tijd op het GGH, maar ik zie dit als iets positiefs. Ik merkte op de reünie in 2018 bijvoorbeeld heel erg goed waar bepaalde ideeën en karaktereigenschappen van mij vandaan komen. Het is een bepaalde manier van denken, die ik met veel oud-klasgenoten en andere alumni deel, over bijvoorbeeld zaken als privacy. Ik neem met die denkwijze vaak een kritische houding aan, waar ik nog steeds erg veel profijt van heb. Wat betreft mijn nieuwe bijnaam zit er zeker een kern van waarheid in, maar dankzij die kritische houding zie ik in een tijd van sterke polarisatie ook het belang in om buiten je bubbel te treden. Al met al is dit wat mij betreft dus een positieve eigenschap die ik dankzij het GGH heb kunnen ontwikkelen.’Op de vraag welke herinnering zij zou willen delen antwoordt Tara: ‘mijn herinneringen aan de docenten: zij motiveren en inspireren de leerlingen. Met een aantal van hen heb ik nog steeds goed en regelmatig contact, en profiteer ik zo nog steeds van hun mentorschap. Daarnaast is het heel erg fijn om in een ambitieuze omgeving te zijn, met gelijkgestemden, waar ik ook met plezier op terug kijk. Verder zijn alle reizen en andere buitenschoolse activiteiten die het GGH organiseerde me erg bijgebleven. Vooral de Cambridge-reis vond ik erg leuk, vanwege mijn interesse in de Engelse taal en cultuur, maar ook omdat het een heel leuke week was met een erg gezellige groep. Kortom, ik heb mijn tijd op het GGH als een veelzijdige en geweldige middelbare schooltijd ervaren.’