(035) 624 11 81

Aanmelding en toelating

4 maart 2019 - 10 maart 2019

Leuk dat je misschien naar het GGH wilt komen. Maar hoe kom je op onze school?
Belangrijk is dat je samen met je ouders heel goed nagedacht hebt over wat voor jou van belang is. Het GGH is echt wat voor jou wanneer je houdt van veel extra uitdaging, de klassieke talen je leuk lijken, je bereid bent om zo’n 1,5 a 2 uur huiswerk per dag te maken en heel veel interesses hebt. Tijdens de Open Dag en de kennismakingsmiddag heb je op school rondgekeken en een beetje ervaren hoe het bij ons op school is. Dan heb je vast ook gezien dat we naast hard werken ook heel veel gezelligheid hebben op school. 

Wat heb je nodig om op het GGH aangenomen te worden?
Heel belangrijk is een vwo-advies van je basisschool. Bij dat advies hoort ook een rapport dat het onderwijskundig rapport heet. Daarin schrijft je leraar/lerares op hoe je het de laatste 3 jaar op school gedaan hebt en waarom je een vwo-advies gekregen. Daarin staan ook je (Cito - LVS) toets gegevens die je vwo-advies moeten ondersteunen. 
Dit onderwijskundig rapport krijgen wij van je basisschool.

Ook je studievaardigheden zijn ook van belang. Bij ons op school moet je al heel goed zelf je agenda bij kunnen houden, kunnen plannen en zelfstandig kunnen werken. Natuurlijk helpen we je af en toe nog wel een beetje maar je moet het al best aardig kunnen. De mening van je leraar/lerares en de resultaten van de studievaardighedentoetsen geven daarin inzicht. Dit staat ook in dat onderwijskundig rapport. 

Aanmelding
De aanmelding voor schooljaar 2019-2020 start op 4 maart 2019. Via de buttons hieronder kunnen je ouders alle informatie lezen over de aanmelding bij onze school, inclusief het tijdspad van de te volgen stappen. Tevens vinden zij hieronder het aanmeldingsformulier.

  • Via deze link kun je je digitaal aanmelden.
  • Hieronder kun je het schriftelijke formulier downloaden, uitprinten en invullen, indien je je liever schriftelijk aanmeldt.


Schriftelijk aanmelden
Procedure voor aanmelding en toelating 2019 - 2020