(035) 624 11 81

Casper in IJSO-team

22 juni 2018

 

Onze vierdeklasser Casper Tops heeft het bij de nationale IJSO* finale in Nijmegen enorm goed gedaan! Het is hem gelukt om een plek te veroveren in het team van 6 leerlingen dat in december ons land vertegenwoordigt tijdens de internationale IJSO finale in Botswana!
 
Er mag altijd maximaal één 4Vwo'er mee in het team en dat is een ereplaats: je bent dan de senior van het team en tegelijkertijd de beste 4Vwo-er van Nederland. En die plek heeft Casper dus bemachtigd, als multidisciplinair talent in de bètavakken.
 
Wij feliciteren Casper, en al diegenen die hem in zijn proces naar deze mooie prestatie begeleidden, van harte en kijken alvast uit naar zijn verslag over zijn ervaringen in Botswana. 
Het nieuw gevormde IJSO-team, voorste rij tweede van links is Casper.
De IJSO (International Junior Science Olympiad) is een wedstrijd op het gebied van science voor havo en vwo leerlingen van 15 jaar of jonger. Het belangrijkste doel van de IJSO is het uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde derde klas leerlingen van havo en vwo op het gebied van science en technologie. Meedoen kan leerlingen helpen bij het maken van een geschikte profielkeuze.

Behalve het wedstrijdelement zijn het leggen van internationale contacten met leeftijdsgenoten, afkomstig uit meer dan 50 landen, en kennisnemen van elkaars cultuur en gebruiken speerpunten bij deze olympiade.

De prijzen werden uitgereikt door Beatrice Boots, directeur van het Platform Bètatechniek. Boots zei: 'Deze jongeren zijn de volgende generatie die van belang is voor de innovatiekracht van Nederland, die moeten we koesteren. Behalve dat we meer jongeren stimuleren voor bèta en techniek studies te kiezen is investeren in kwaliteit en excellentie ook van groot belang. Het is ‘en en’. Olympiades zoals IJSO zijn dan ook van wezenlijk belang voor de innovatie-ambities van Nederland.'

De IJSO is een multidisciplinaire Bèta olympiade (Biologie, Scheikunde en Natuurkunde) en vindt jaarlijks plaats met als doel jonge leerlingen te enthousiasmeren voor Science en technologie en hen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen en te excelleren. In een schriftelijke voorronde worden de beste leerlingen geselecteerd. Tijdens de landelijke eindronde worden de leerlingen aan de hand van theoretische en practicumtoetsen individueel getest en worden de winnaars bepaald. De geselecteerde 6 leerlingen krijgen in de loop van dit jaar nog diverse trainingsdagen aan de deelnemende Hogescholen en Universiteiten, voordat ze eind dit jaar naar Botswana worden uitgezonden.