(035) 624 11 81

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum en Bèta

Hieronder lees je op welke manier het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum aandacht besteed aan bèta:
  • een uitgebreid bètalab waar leerlingen zelfstandig kunnen experimenteren en onderzoek kunnen uitvoeren.  
  • sinds 2004 actieve deelname in bètapartners: dat betekent dat er een nauwe samenwerking is op diverse projecten met de (technische) universiteiten en het bedrijfsleven.
  • vele leerlingen die jaarlijks meedoen aan diverse olympiades, op het gebied van natuurkunde , scheikunde, biologie en wiskunde.
  • aanvullende vakken in de bètaprofilering, zoals wiskunde D en Natuur Leven en Technologie (NLT). NLT is een vakoverstijgend vak waarin de kennis uit natuurkunde, scheikunde, biologie, fysische geografie en wiskunde gecombineerd wordt om brede, actuele onderwerpen te bestuderen. NLT houdt zich bezig met moderne technologie en recent natuurwetenschappelijk onderzoek. Leerlingen komen onder meer in aanraking met de nieuwste technieken in de geneeskunde, ruimtevaart, landbouw, communicatie en klimaatonderzoek, en gaan dieper in op onderwerpen als forensisch onderzoek, biomedische identificatie, robotica en ‘effecten van alcohol op het menselijk lichaam’. 
    Doordat NLT een interdisciplinair karakter heeft en inspeelt op actuele ontwikkelingen in wetenschap en technologie, krijgt de leerling een realistisch beeld van bèta-vervolgopleidingen. 
  • een jaarlijkse facultatieve bèta-studiereis naar CERN in Genève.
  • deelname in het HISPARC - netwerk (High - Energy Cosmic Rain Air Shower Research & Outreach): het betreft hier een netwerk van scholen die samenwerken op het gebied van Natuur - en sterrenkunde. De samenwerking biedt de school de mogelijkheid onderzoek te verrichten op het gebied van kosmische straling. Aan het netwerk is ook een weerstation gekoppeld waardoor de school ook toegang heeft tot de meteorologische gegevens voor onderzoek.
  • het vak informatica geïntegreerd in de bètavakken. Het is geen apart vak.