(035) 624 11 81

Go USA Education Fair

Er is al enige tijd vraag naar een waardevol en scherper op de vraag naar internationalisering toegesneden alternatief voor het tweetalig onderwijs dat nu op een aantal scholen in de regio gegeven wordt. Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum gaat daarom aan de slag met het LEAP-programma en is gastheer van de Education Fair van UStudy op 30 september a.s. Daarmee biedt de school een programma dat leerlingen kan voorbereiden op een studie in het buitenland en de opkomst van de Engelse taal in het universitaire onderwijs.
 
Internationalisering is het afgelopen decennium een regulier onderdeel van het onderwijs geworden  mede onder invloed van de globalisering. Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum heeft vanaf 2006 hierop ingespeeld door mondialisering (lees: internationalisering) als kernthema van haar schoolplan te maken: naast een mogelijkheid tot het volgen van het vak Chinees als eindexamenvak inclusief een jaarlijkse uitwisseling met de Chen Jinglung Highschool in Beijing en Xinzhuang Highschool in Sjanghai is er PEEP (Pan European Exchange Program) met een Europees uitwisselingsprogramma op het gebied van theater, history en science.
Parallel hieraan heeft de school de stap gezet naar de invoering van versterkt Engels, Duits en Frans (beter bekend onder de naam Cambridge, Goethe en DELF). Tenslotte is aan het palet van mondialisering de summerschool met Stonehill College in  Boston voor leerlingen van klas 4 toegevoegd.

Learning English for Academic Purposes (LEAP)
Met het oog op de verdere internationalisering in de wereld en de ontwikkelingen van het vak Engels op diverse basisscholen in de regio Gooi - en Vechtstreek start het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum met ingang van januari 2018 met het programma LEAP (Learning English for Academic Purposes). Het Gymnasium sluit zo met een geheel eigen academisch programma aan op de behoefte die leeft bij leerlingen op basisscholen die meer Engelstalig internationaal georiënteerd onderwijs zoeken.
Het doorlopen van programma LEAP met specifieke vaardigheden in het Engels, zoals essay schrijven/presentatie, pitch en Ted talks, discussie/interview en debat) beoogt het gymnasium bij leerlingen vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten op het vervolgonderwijs aan Angelsaksische universiteiten. Startend in de leerjaren 1 en 2 (telkens een half jaar) met pre–academy/junior-LEAP wordt het voortgezet in leerjaar 4 voor alle leerlingen voor de duur van één schooljaar. In leerjaar 5 wordt LEAP modulair aangeboden en werken leerlingen, afhankelijk van hun vervolgstudie, aan een application voor een van de universiteiten in het Verenigd Koninkrijk of bereiden zich voor op de  TOEFL- en IELTS-testen voor een studie in de  Verenigde Staten of Australië of bekwamen zij zich in Cambridge proficiency . De algemene vaardigheden die LEAP de leerlingen bijbrengt spelen in op toenemende trend op Nederlandse Universiteiten om het onderwijs in het Engels te geven.
 
Alternatief voor tweetalig onderwijs
Het LEAP programma past in het thema mondialisering waaraan het Gymnasium al  meer dan een decennium invulling geeft. We denken dat het programma aansluit bij toekomstige vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben voor een (internationale) vervolgstudie.  Het is een reëel alternatief voor Tweetalig Onderwijs en het IB onderwijs.  We blijven met LEAP dicht bij onze opdracht om gymnasiumleerlingen voor te bereiden op een wetenschappelijke opleiding. In dat opzicht onderscheidt het programma zich van Tweetalig Onderwijs en het International Baccalaureate.

Go USA Education Fair op het GGH
In verlengde van deze ontwikkelingen en in lijn met onze contacten met het Stonehill College in Boston is het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum op zaterdag 30 september a.s. van 12.00 – 16.30 uur gastschool voor de jaarlijkse Education Fair van U-Study. Leerlingen en ouders uit de regio en de provincies Noord-Holland, Utrecht en omringende provincies  zijn dan te gast bij ons op school. De beurs laat Europese studenten een breed aanbod van onderwijsmogelijkheden in de VS zien. Engels neemt op veel basisscholen een prominente plaats in: de Education Fair is een stimulans voor verdere ontwikkeling van de voorbereiding van een studie in het buitenland.

Studie, sportbeurs en gap year
Om u een indruk te geven van de interesse vanuit de Verenigde Staten: in 2016 waren meer dan 40 Amerikaanse onderwijsinstellingen op de beurs. Er is een groeiende belangstelling vanuit Amerikaanse colleges en universiteiten om in contact te komen met kwalitatief goede internationale studenten en hun ouders.
Topuniversiteiten als Harvard University zullen op de Education Fair vertegenwoordigd zijn en geven een presentatie over aanmelding en toelating tot een Ivy League universiteit. Een groot aantal andere onderwijsinstellingen zal ook een stand bemensen, variërend van kleine, private liberal arts colleges tot grote publieke onderzoeksinstellingen. De Education Fair is ook bedoeld voor leerlingen die met een sportbeurs in Amerika willen studeren. 
Amerikaanse top high schools zoals Orono High School, St. Johnsbury Academy en Wilbraham & Monson Academy geven acte de présence om te vertellen over mogelijkheden voor leerlingen tot een gap year of gap semester.
Kortom: diverse Amerikaanse universiteiten, Colleges en Highschools  presenteren zich die dag voor leerlingen die aan het buitenlandse en in het bijzonder Amerikaanse universiteit willen gaan studeren. Voor het programma kunt u naar de  informatie op de site van UStudy  .