(035) 624 11 81

Journalistiek & Retorica cursus bij Stichting Landmerk - Akke Hettema & Sacha van Kaam

16 april 2020

Afgelopen 8 weken volgden wij een cursus bij Stichting Landmerk. Elke vrijdagmiddag gingen we naar een redactie, radio of bedrijf ergens in Nederland. We zijn bijvoorbeeld bij het NRC, het Financieel Dagblad, Quote en RTL Z geweest.

Telkens bespraken we een deel van de middag een filosofisch stuk. Een stuk van onder andere Aristoteles, maar ook van onbekendere voor ons, zoals Tocqueville, Sartori en McLuhan. Hoe verder we in de middag, of in de cursus kwamen, hoe duidelijk en interessanter alles werd.
We bespraken van alles. We hebben het onder andere gehad over hoe social media in de maatschappij is opgekomen en hoe dat de samenleving maar ook de mens zelf heeft veran- derd. Dat is een heel actueel onderwerp en opende onze ogen. Daarnaast spraken we over in- dividualisme in de democratie en de vrijheid van meningsuiting versus discriminatie. Ook had- den we het over ‘de retorica van Aristoteles’. We leerden wat er belangrijk is als je iemand wilt overtuigen. Het is belangrijk dat je let op welke woorden je gebruikt, hoe je er emotie in legt en hoe je je karakter er in verwerkt.

Naast het filosofische deel hadden we altijd een vragenrondje en rondleiding met iemand van de redactie. We gingen in discussie met de desbetreffende persoon, bijvoorbeeld presentator Thijs van den Brink (Presentator bij de Evangelische Omroep) of Sander Schimmelpenninck (Hoofdredacteur van Quote). De gesprekken gingen vaak over hoe de Journalistiek zich heeft ontwikkelt in de loop der jaren en hoe de Journalistiek vandaag de dag er uit ziet.

Soms waren we het in die gesprekken met elkaar oneens en liep de spanning een beetje op. Dat was toen we het bijvoorbeeld hadden over de vraag of je bijvoorbeeld iemand die tegen homo’s is een podium moet geven (via krant, radio, tv) in de huidige maatschappij. In dat soort situaties verschilden we soms sterk van mening, maar juist daarvan hebben we veel van ge- leerd.

Aan het eind van de middag deden we dan een praktische opdracht. We hebben bijvoorbeeld en speech moeten geven over de situatie rondom het corona virus, een talkshow over klimaat- verandering nagespeeld, een radio interview geoefend en een artikel geschreven. We kregen tips, deden het weer en opnieuw en sloten de acht weken af met een eindopdracht. Daarbij konden ook ouders, vrienden en docenten komen kijken. Wij speelden toen weer een talkshow na, deze keer over het indienen van een wet dat het dragen van een hoofddoek op scholen ver- bied. We konden toen dus de tips van de vorige keer verwerken.

Dit alles deden we samen met twee docenten van Landmerk en 5 andere leerlingen, uit andere steden.
Het was heel leuk om een keer iets te doen dat ons écht interesseert en dat buiten het stan- daard lesprogramma gaat. Zo was er tijd om een keer dieper in te gaan op de stof, geen druk om te presteren (we kregen tenslotte geen cijfers, wel feedback) en dat met leerlingen die de- zelfde interesses hebben!

Ondanks dat we af en toe de meest ingewikkelde teksten moesten lezen, de treinreizen niet al- tijd volgens plan gingen en we soms doodmoe tot 17:00 op vrijdagmiddag ‘’in de les’’ zaten, is het voor ons zeker voor herhaling vatbaar.


Op dit moment is een aantal leerlingen van onze school bezig met de cursus ‘Recht & Retorica’, ook aangeboden door Stichting Landmerk.