(035) 624 11 81

Natuur, Leven & Technologie

Aan het eind van klas 3 maken onze leerlingen een profielkeuze. Voor veel studies is een specifiek profiel of zijn specifieke vakken verplicht. Het profiel bepaalt dus voor een belangrijk deel welke studie uw kind later kan volgen. Naast het profiel moet uw kind kiezen voor aanvullende vakken. Indien uw kind kiest voor NG of NT, kan het daarbij het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT) kiezen. 

Wat is NLT?
NLT is een combinatie van de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, fysische geografie en wiskunde. NLT houdt zich bezig met moderne technologie en recent natuurwetenschappelijk onderzoek. Leerlingen komen onder meer in aanraking met de nieuwste technieken in de geneeskunde, ruimtevaart, landbouw, communicatie en klimaatonderzoek. Ze combineren dingen die ze hebben geleerd bij andere bètavakken en gaan dieper in op onderwerpen als forensisch onderzoek, biomedische identificatie, robotica en ‘effecten van alcohol op het menselijk lichaam’.

Aansluiting op vervolgstudie
Doordat NLT een interdisciplinair karakter heeft en inspeelt op actuele ontwikkelingen in wetenschap en technologie, krijgt de leerling een realistisch beeld van bèta vervolgopleidingen. Het maakt het makkelijker om straks een vervolgstudie te kiezen. Daarnaast zorgt NLT voor een bredere keuze uit vervolgstudies.

Meer informatie
Op www.betavak-nlt.nl vindt u meer informatie over het vak, zoals voorbeelden van lesmateriaal. Kijk bij ‘derdeklassers’ onder ‘informatie voor leerlingen’.