(035) 624 11 81

PEEP History

18 december 2019 - 25 december 2019

In de week van 11 t/m 15 november mochten wij op onze school leerlingen uit Hongarije, Roemenië en Tsjechië ontvangen. Voor het PEEP History project hebben zij zich een week lang beziggehouden met de geschiedenis van het Interbellum, de periode tussen de twee wereldoorlogen. De week werd op de historisch-toepasselijke datum 11 november begonnen met wat activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Naast namenspelletjes en andere ijsbrekers hield ieder land een nationale presentatie, waarin zij zichzelf, hun school en hun land uitgebreid voorstelden. Hoogtepunt en afsluiting van de dag was een voetbal- en basketbaltoernooi, kundig georganiseerd en enthousiast geleid door onze eigen SpoCo (complimenten!).

Vanaf dinsdag konden de deelnemers zich echt inhoudelijk verdiepen in het thema. Ieder land had een presentatie voorbereid over de centrale vraag van het project: ‘were there two world wars or only one?’, dat ook daadwerkelijk een thema is onder historici. De presentaties hadden verschillende vormen en perspectieven, waardoor eenieder steeds weer iets nieuws kon leren. Desalniettemin bleken de leerlingen eensgezind in hun antwoord: we kunnen beter spreken van twee wereldoorlogen. Op donderdag kregen de deelnemers nog een lezing van Hanco Jürgens (UvA, Duitsland Instituut) die het eens bleek met deze zienswijze, maar ook met de leerlingen het werk besprak van bekende historici, die er juist voor pleitten de Eerste Wereldoorlog, het Interbellum en de Tweede Wereldoorlog als één periode te zien.

Op woensdag zijn we met deelnemende leerlingen en ook enkele leerlingen die gedurende de week gastgezin waren een hele dag naar Den Haag geweest. In het Mauritshuis en Madurodam werd de nodige Nederlandse cultuur gesnoven. Het druilerige weer in de middag maakte the Dutch experience compleet. Op de ochtend hadden leerlingen zich al in- en uitgeleefd in een simulatie van de VN-Veiligheidsraad in het Humanity House. Want niet alleen over het verleden werd nagedacht deze week, maar ook ontwikkelingen in onze huidige tijd werden besproken en waar mogelijk gespiegeld aan het Interbellum. In het bijzonder gebeurde dit in het afsluitende debat op vrijdag, waarin heftig werd gediscussieerd over de toekomst van de Europese Unie en samenwerkingen tussen democratische en niet-democratische regimes in oorlogen en conflicten.

Al met al kijken wij terug op een geslaagde week. Het was erg mooi om te zien hoe goed leerlingen uit verschillende delegaties in staat waren het onderwerp op inhoudelijk hoog niveau met elkaar te bespreken, en dat in een vreemde taal! Ik denk dat alle betrokkenen ook iets geleerd hebben van elkaar door de discussies over de uiteenlopende wijzen waarop in de verschillende deelnemende landen – die allemaal lid zijn van de EU – wordt teruggekeken op historische gebeurtenissen uit de twintigste eeuw en hoe invulling wordt gegeven aan de herinnering daarvan.