(035) 624 11 81

​Van het decanaat

Profiel- en studiekeuzevoorlichting zijn op het GGH weer van start gegaan. Door corona is er veel anders.
 
Klas 3
Door de nieuwe corona maatregelen gaan we de profielkeuzevoorlichting online organiseren. U bent uitgenodigd om samen met uw kind op het aangegeven moment hierbij aanwezig te zijn. Een uitnodigingsbrief volgt.
 
Donderdag 29 oktober
19.30-20.30 uur
Klas 3A, 3 B, 3C en 3D
 
 Dinsdag 3 november
19.30-20.30
Klas 3E, 3F en 3G
 
 
 Klas 4:
De leerlingen zijn gestart in hun gekozen profiel. Voor sommigen past het nieuwe vakkenpakket precies, voor anderen is het wennen. 
Tot vrijdag 11 december kunnen vierdeklassers eventueel van profiel wisselen, overstappen van wiskunde B naar wiskunde A of een vak laten vallen. Het is raadzaam om met een grote wijziging (van profiel) niet al te lang te wachten omdat er dan vaak nog een vak moet worden ingehaald. Voor elke wijziging kan de leerling een  formulier ophalen op het decanaat.
 
Ook staat de beroepsstage op het programma. Dit is een stage die de leerling gaat doen bij een bedrijf of instelling die te maken heeft met een mogelijke studiekeuze. Het doel is om te ontdekken wat het beroep inhoudt en of het beeld wat de leerling hierover heeft klopt met de praktijk. Deze beroepsstage vindt plaats op woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 april 2021. In de komende lessen Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) besteden we hier aandacht aan. U kunt er het thuis eens over hebben, na de kerstvakantie zal de leerling actief op zoek moeten gaan.
 
Een deel van de leerlingen heeft zich inmiddels opgegeven voor de Maatschappelijke Stage, deze is niet verplicht (zoals de beroepsstage) en vindt plaats in de eigen tijd van de leerling.
 
De (organisatie van) stages is natuurlijk onder voorbehoud van corona-ontwikkelingen.
 
 Klas 5:
Alle vijfdeklassers zijn gestart met oriëntatie op studiekeuze. Dat betekent in principe tot de kerstvakantie in ieder geval één Open Dag bezoeken. Veel Open Dagen zijn in coronatijd online. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de overheidssite: www.studiekeuze123.nl
 
 
 Klas 6: 
Dit is het jaar waarin knopen worden doorgehakt. Studie aan de universiteit of hogeschool? Selectiestudie of niet? Ook voor de zesdeklassers is studiekeuze123 een belangrijke bron van informatie. Een paar opmerkingen:
De deadline voor opgave voor numerus fixusstudies (=selectiestudies) is 15 januari 2021. Mocht een opleiding vragen naar behaalde schoolcijfers dan wordt in principe het gemiddelde SE-cijfer per vak per 15 januari 2021, afgerond op één decimaal, gehanteerd.
 Mocht uw kind nog wat hulp kunnen gebruiken bij zijn/haar studiekeuze dan biedt de school samen met trainingsbureau September Advies een studiekeuzetraject aan. Binnenkort ontvangt u hierover per mail informatie. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 13 november, 's middags op school, met een groep van maximaal 10 deelnemers. Daarna volgen twee individuele gesprekken, waarbij u als ouder ook aanwezig kunt zijn.
Open dagen en meeloopdagen zijn in deze omstandigheden lastig. Er zijn in ieder geval twee interessante opties: verschillende opleidingen bieden online proefstudeertrajecten aan. Daarnaast hebben wij als school contact met veel oud-leerlingen. Zij zijn dikwijls zeer bereid om ervaringen over hun studie met de huidige leerlingen te delen. Dat kan vaak helpen bij gedachtevorming. Voor meer informatie: dehaas@ggh.nu 
Hartelijke groet namens het decanaat,
 
Anne Cavadino, decaan klas 3-4        cavadino@ggh.nu
Marya de Haas, decaan klas 5-6        dehaas@ggh.nu