Alumnibestuur

Het bestuur van de Stichting Alumni GGH bestaat momenteel uit 8 leden. Het bestuur komt plenair minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en is vertegenwoordigd bij belangrijke evenementen van de school, waaronder de jaarlijkse diploma-uitreikingen.


  • Michiel Haverlag, Voorzitter (2005)
  • Olivier Schotel, Secretaris (2007)
  • Lars Geerlings, Penningmeester 
  • Leonard Malessy, Algemeen bestuurslid (2016)
  • Sophia Sommers-Huijs (1995)
  • Elsbeth Oskamp, Alumni -coördinator 


Mailadres van het bestuur: alumni@ggh.nu

Bestuursleden

Michiel Haverlag (voorzitter)

'In 2005 deed ik eindexamen aan de Vaartweg. Mijn lichting was de laatste groep eersteklassers van de Schuttersweg. Ondanks dat wij er slechts één jaar rondliepen, kan ik er in gedachten doorheen lopen. Het grootse entree en de marmeren trap vergeet je niet snel... Na mijn eindexamen ben ik Frans gaan studeren in Montpellier, onder andere door het enthousiasme en de onvergetelijke lessen Frans van Mevrouw Laurent. Daarna ben naar Amsterdam verhuisd om na twee studie-pogingen te beginnen met ondernemen. Ik heb bedrijven opgezet in de IT en Retail branche. Inmiddels werk ik als Innovation Director bij reclamebureau BrandBase.

Sinds begin 2021 ben ik bestuurslid van het Alumni bestuur van ons dierbare Gymnasium. Je kan de school ten slotte ook wat terug geven; was mijn gedachte én gevoel bij het aantreden tot dit bestuur. Met erg veel plezier kijk ik terug naar mijn tijd op school. Veel alumni spreken over het 'gymnasiumgevoel'. Iets waar je bij had moeten zijn om te kunnen beschrijven wat dat gevoel dan precies inhoudt. In mijn schooltijd heb ik met veel plezier aan alle 'extra activiteiten' meegedaan die de school te bieden had. Van een PEEP project in Denemarken, vijf Grote Avonden, het mentorschap van onwetende bruggers, maar ook het nablijven was mij een welbekend, extra vak. Niet zozeer die extra activiteiten an sich, maar de betrokkenheid van de leerlingen én de docenten maakt dat gymnasiumgevoel. De Rome-reis om er nog maar één te noemen. Het jaarlijkse kerstdiner dat ik met oud-klasgenoten (inmiddels 14 edities verder) is voor mij het bewijs dat onze school je meer geeft, dan dat je je tijdens 'zes jaar scholieren' beseft. Dat communitygevoel - maar dan op grote schaal - is een onderwerp waar ik tijdens mijn bestuurschap in het Alumni bestuur aan wil werken. Want ook na je eindexamen is het gymnasium een fijne plek om terug te komen. Ben je al Vriend van GGH..?'

Olivier Schotel (secretaris)

‘Sinds de zomer van 2021 ben ik secretaris van de Stichting Alumni GGH. Ik wilde graag weer betrokken raken bij het GGH – nu als alumnus – al was het maar omdat ik een erg mooie tijd heb gehad op school. Mijn dierbaarste herinneringen hangen samen met alle toneelvoorstellingen waar ik aan mee kon doen. Vooral de rol van Caligula in de Grote Avond en het internationaal theaterproject in Boedapest zijn me bijgebleven. Ik hoop van harte dat de stichting een brug kan zijn tussen een levendige alumnigemeenschap en de huidige gymnasiasten.  

Nog kort over mijn achtergrond. Na mijn eindexamen in 2007 heb ik Geschiedenis en Rechten gestudeerd. Met Rechten ging ik door: ik ben advocaat. Eerst heb ik zo’n zes jaar bij Stibbe gewerkt en nu werk ik bij De Roos Advocaten in Amsterdam.’

Lars Geerlings (penningmeester)

‘Hoewel het alweer vier jaar geleden is dat ik eindexamen deed, voelde een recent bezoek aan het gymnasium als vanouds. In 2017 verliet ik het gymnasium om Technische Bedrijfskunde te studeren in Eindhoven. Naast het afronden van mijn master ben ik sinds een aantal maanden penningmeester van de stichting Alumni GGH. Eerder was ik trouwens penningmeester van mijn studievereniging.

Samen met de andere bestuursleden hoop ik een sterk netwerk van Vrienden voor de stichting Alumni GGH te creëren, om op basis van een financieel gezond beleid activiteiten voor zowel de school als de alumni te kunnen organiseren. Wil je weten wat we zouden kunnen bereiken als jij ook Vriend wordt? Neem dan zeker contact met me op! En laten we met alle alumni ons steentje bijdragen aan de school die ons zoveel geboden heeft.’

Leonard Malessy

‘In 2016 heb ik eindexamen gedaan en ben ik - na de succesvolle afronding - linea recta in Leiden Rechtsgeleerdheid gaat studeren. Vijf jaar later ben ik inmiddels bezig met de laatste fase van de master Ondernemingsrecht: het schrijven van mijn masterscriptie. Een van de mooiste herinnering die ik aan mijn tijd op het GGH heb overgehouden, is de viering van het 20ste lustrum in 2013: 100 jaar GGH was een memorabel moment waar ik nog steeds met veel plezier aan terugdenk. Dit is dan ook een van de redenen geweest dat ik in 2018 - als ambassadeur van mijn examenjaar - heb geholpen met de organisatie van het 105-jarig bestaan van het GGH. Omdat dit zo goed beviel, maak ik sindsdien met veel plezier deel uit van het bestuur van de Stichting Alumni GGH. In het voorjaar van 2023 is het weer tijd voor een lustrumviering, zeker na deze turbulente coronatijd hoop ik dat dit groots gevierd kan worden!’

Sophia Sommers-Huijs

Het was een warme voorjaarsweek in 1995 toen ik zwanger en misselijk eindexamen deed. Zwanger worden lag niet in de planning, en al helemaal niet in mijn eindexamenjaar. Toch wilde ik het kindje houden én mijn eindexamen doen. Dit was een unicum. Er raakte heus wel eens iemand zwanger maar nooit bleef de leerling op school, wist de rector mij te vertellen. Toen school gewend was aan het idee dat ik niet zou gaan, hebben mijn docenten mij van alle kanten ondersteund om te zorgen dat dat diploma er zou komen. En het is gelukt!

Tijdens de diploma-uitreiking had ik geen verhullende kleding meer aan maar stond ik trots met een bescheiden buik op het podium. Ook daarna bleef deze betrokkenheid. Er zullen niet veel leerlingen zijn die kunnen zeggen dat hun docenten Engels (Meneer Lindeboom) en Geschiedenis (meneer Reijnders) op kraamvisite zijn geweest.

En dat is wat het Gymnasium kenmerkt. Het omzien naar elkaar, oprechte aandacht en ondersteuning, maar altijd met het doel om de leerling met de best mogelijke startkwalificaties over te dragen aan de maatschappij. Want Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude!

Voor de hulp die ik toen heb gekregen ben ik het GGH nog steeds dankbaar. Het heeft mij mede gevormd tot de mens die ik nu ben. De zes jaar op het Gymnasium zorgden voor een basis van kennis, handelen, inzicht, plezier en medemenselijkheid waar ik tot op de dag van vandaag de vruchten van pluk. Met de toetreding tot het alumnibestuur hoop ik bij te kunnen dragen aan het levend houden van de waarden waar Het Gymnasium zich zo duidelijk in onderscheidt.

Elsbeth Oskamp

Met ingang van het nieuwe schooljaar volg ik Marya de Haas op als alumni-coördinator van onze school. We gaan een prachtig jaar tegemoet met het 22e lustrum dat op 3 juni 2023 plaats zal vinden. De voorbereidingen voor het lustrum zijn inmiddels in volle gang.    

Samen met het bestuur bestaande uit Michiel Haverlag, Carolien Barkey Wolf, Lars Geerlings, Leonard Malessy en Olivier Schotel hopen we de komende jaren verder te bouwen aan een vitale alumni-vereniging. Ik ben onder de indruk van de verregaande professionalisering en de grote inzet. Zie ook: GGH_lustrum op Instagram!  

Vijftien jaar geleden ben ik begonnen als docent Frans op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. Het was het begin van een ongelooflijk inspirerende tijd binnen en buiten de school. Het werken aan onze school ervaar ik als een geschenk. Ik herinner de grote toneelproducties met een Franse dramaturg en een voor buitenstaanders bijna onbegrijpelijk stuk, toneelvoorstellingen in Amsterdam en Utrecht, de 24 – uurs reis naar Parijs en heel veel Rome. Maar bovenal en nog dagelijks: de beslotenheid van het klaslokaal en wat zich daar voltrekt. De onderlinge grapjes, het wij -gevoel. Het motto van de school, ‘Sapere Aude’ doet een appèl op leerlingen en docenten, en het gaat niet alleen over cognitie maar ook over wie we zijn, als mens en als medemens. Die vraag ligt ten grondslag aan het dagelijkse werk op een school als het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum.  

In april vindt de tweede voettocht voor oud-leerlingen naar Rome plaats. We lopen in zeven dagen van Bolsena naar Rome en verblijven in prachtige kloosters met Rome en een bezoek aan de Friezenkerk als uiteindelijk doel. Enkele leerlingen uit klas 5 hebben zich inmiddels ook aangemeld voor deze voettocht. Het is het streven van het alumni-bestuur om huidige leerlingen in contact te brengen met oud-leerlingen tijdens tal van activiteiten. Dat doel lijkt – hoe kleinschalig ook – voor te voettocht te zijn bereikt.  

Contactpersoon

Alumnibestuur

alumni@ggh.nu