Drie pijlers

De Stichting richt zich op drie pijlers, te weten communicatie, fondsenwerving en evenementen. Zij werkt hierin nauw samen met het schoolbestuur.  
 
Via communicatie over de activiteiten van het gymnasium, over bekende en minder bekende oud-leerlingen, en over de stichting zelf wil de Stichting Alumni interactie en betrokkenheid tussen huidige en oud-leerlingen vergroten. De website, de digitale nieuwsbrief en de LinkedIn-pagina fungeren als platform voor informatiedeling, waar alumni elkaar ontmoeten en verbindingen worden gelegd.  
 
Fondsenwerving heeft als doel de huidige leerlingen financieel te ondersteunen bij extra-curriculaire activiteiten in aanloop naar een vervolgstudie en latere maatschappelijke carrière.  

 
Door het jaar heen organiseert de Stichting een reeks evenementen, zoals lezingen en masterclasses door oud-gymnasiasten. Ook is de Stichting verantwoordelijk voor de organisatie van de vijfjaarlijkse lustrumviering, in nauwe samenwerking met het leerlingenbestuur van de HGB. 

Contactpersoon

Coördinator Alumni

alumni@ggh.nu