Over stichting Alumni GGH

Stichting Alumni Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is in augustus 2013 opgericht ter gelegenheid van het toen 100-jarige bestaan van ‘ons’ gymnasium.  

De Stichting stelt zich ten doel duurzame, wederkerige en vruchtbare relaties op te bouwen. Tussen oud-gymnasiasten onderling en tussen de leerlingen van toen en nu. Dat doet zij o.a. door het organiseren van evenementen, het werven en toekennen van financiële middelen en het uitwisselen van kennis en kunde. Leden van de Stichting dragen op die manier bij aan het profiel en de ontwikkeling van de school en haar leerlingen. 
 
Niet zelden gaan kinderen van oud-gymnasiasten later zelf naar ‘het gym’. Zo wordt betrokkenheid bij onze school vaak van generatie op generatie doorgegeven. Jaarlijks sluiten steeds meer oud-gymnasiasten zich bij de Stichting aan, omdat ze voelen dat de jaren op ‘het gym’ van wezenlijk belang zijn geweest voor hun verdere ontwikkeling.  

Contactpersoon

Coördinator Alumni

alumni@ggh.nu