Aardrijkskunde

Op de basisschool heb je aardrijkskunde gehad bij wereldoriëntatie. Op de middelbare school wordt je kennis breder. Je leert waar de aarde uit bestaat, hoe de aarde er uitziet, hoe de huidige aarde is ontstaan, hoe de mens leeft afhankelijk van de plek waar hij woont en hoe de mens met de aarde omgaat. Je leert ook omgaan met aardrijkskundige hulpmiddelen, zoals atlassen en kaarten. Je gaat meer begrijpen over het weer, klimaten, landschappen, gesteenten, bodems, bergen, vulkanen, zeeën, rivieren, andere culturen, onze en andere samenlevingen, een beetje topografie, ontwikkelingslanden, enzovoorts. Je bent in ieder geval met aardrijkskunde beter in staat het nieuws in kranten en op tv te begrijpen.  


Uit een onlangs gehouden landelijk onderzoek onder bovenbouwleerlingen van het VWO blijkt dat zij de komende twintig jaar in Nederland op drie terreinen grote problemen verwachten: milieu, verkeer en overbevolking. Deze drie onderwerpen komen bij aardrijkskunde volop aan de orde. Je ziet dus dat aardrijkskunde aansluit bij onderwerpen die jongeren bezighouden. 

 

Aardrijkskunde leert je in de loop van de jaren op vier manieren het aardrijkskundige verstand te gebruiken:  

  • Je leert om je te oriënteren in een steeds veranderende wereld.  Aardrijkskunde biedt praktische kennis die je kunt gebruiken als je op reis gaat of om het dagelijkse nieuws te volgen. Topografie is een onderdeel van de lessen. 
  • Aardrijkskunde laat je ontdekken hoe de aarde in elkaar zit. Je leert hoe gebieden van elkaar verschillen wat betreft de natuur en de mensen. Welke invloed hebben landen op elkaar, hoe beïnvloedt de natuur het leven van de mensen?  Zo leer je de wereld beter begrijpen en krijg je begrip voor andere culturen en volken. Dat is van groot belang in een wereld die steeds ‘kleiner’ wordt. 
  • Aardrijkskunde gaat ook over de verdeling van het aardoppervlak. Wie heeft de macht en wie niet, en waarom? Wie wentelt problemen af op zwakkere gebieden? Welke landen werken met elkaar samen en welke juist niet? Aardrijkskunde leert je door dit soort vragen hoe je conflicten kunt beoordelen. In een dichtbevolkt en welvarend land als Nederland is er veel ruimte nodig voor wonen, werken en recreatie. Daar zal de regering zich volop mee bezig moeten houden. Welke invloed heb jij daarop? 
  • Aardrijkskunde leert je waardering te krijgen voor de eigen omgeving. Zorgvuldig omgaan met de aarde wordt steeds belangrijker in een voller wordende wereld. Aardrijkskunde houdt zich van oudsher bezig met de aarde als woonplaats van de mens, maar ook met de mens als bewoner van de aarde. Aardrijkskunde behandelt onderwerpen die te maken hebben met mens en natuur. Welke invloed hebben klimaat, bodemgesteldheid, reliëf en de al dan niet aanwezige natuurlijke hulpbronnen op het wonen en werken van de mens? Hoe gaan we om met de natuur? Aardrijkskunde laat je nadenken over dit soort vraagstukken. 

 

Op het GGH wordt aardrijkskunde in de eerste t/m de derde klas aan alle leerlingen gegeven. In de vierde tot en met de zesde klas is het deels een keuzevak. 

 

Excursies
Bij het vak aardrijkskunde horen verschillende excursies. Zo ga je in de onderbouw naar Rotterdam voor een rondvaart door de haven en een bezoek aan een containeroverslagbedrijf. Daarnaast wordt samen met de sectie biologie een fietsexcursie georganiseerd in het Gooi. Daarbij wordt ingegaan op een groot aantal landschappelijke en ecologische facetten van je eigen leefomgeving. 


In klas 5 doe je onderzoek naar een nader door jou te kiezen onderwerp met betrekking tot het Gooi. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de media, de gevolgen van de aanleg van de spoorwegen, verkeersproblematiek in Hilversum etc. Daarnaast zijn er in de vierde en de vijfde nog excursies gepland met als onderwerp de hoogwaterproblematiek in Nederland en het determineren van gesteenten.  

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu