Biologie

Bij biologie prikkelen we jouw nieuwsgierigheid en we leren je vaardigheden die nodig zijn voor alle bètavakken, zoals het doen van onderzoeken en het omzetten van de resultaten in een goed natuurwetenschappelijk verslag. Ook oefen je met grafieken en tabellen. Tijdens de practica leer je observeren en je waarnemingen vastleggen in de vorm van tekeningen. We brengen zo mogelijk actuele onderwerpen in de lessen. Biologie leert je op een creatieve manier kijken naar de natuurwetenschappen en legt een basis voor tal van bio(medische) studies. 


In klas 1 heb je drie uur biologie gecombineerd met verzorging en in klas 2 heb je twee uur biologie. We doen in klas 2 een groot vakoverstijgend project, samen met de andere bètavakken.  


In de bovenbouw zit biologie in het NT- en NG-profiel en je kunt het vak in je vrije ruimte kiezen. In de bovenbouw is biologie een stuk theoretischer. Waar we in de onderbouw veel practica deden om de stof zichtbaar te maken, leren we in de bovenbouw meer over biologische processen zoals evolutie, stofwisseling en afweer.  

 

In klas 4 staat in de eerste periode de cel centraal. Daarna komen onderwerpen aan bod als voortplanting, erfelijkheid, evolutie en ecologie. In klas 5 beginnen we met biochemie: de energiehuishouding van de cel en de bouw en werking van DNA. Vanwege het sterke scheikundige karakter van beide onderwerpen wordt dit eerste half jaar door veel leerlingen als het moeilijkste binnen de biologie ervaren. Het jaar wordt afgesloten met de onderwerpen planten, gedrag en het zenuwstelsel. Ook ontwerp je zelf een onderzoek dat je uitvoert en presenteert. Er is voor de bovenbouwers een prachtig bètalab waar je jouw praktische opdrachten kunt uitvoeren. Het menselijk lichaam staat centraal in klas 6 en je sluit het vak af met een centraal schriftelijk examen.  

 

Vanzelfsprekend stimuleren wij onze leerlingen om mee te doen aan de olympiades.


Bekijk ook deze video over het vak Biologie

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu