Duits

In totaal zijn er in Europa zo'n 100 miljoen mensen die Duits als moedertaal spreken, waarmee Duits de meest voorkomende moedertaal in Europa is. Ter vergelijking: Engels is in Europa de moedertaal van ongeveer 55 miljoen mensen, voor Frans geldt hetzelfde. Niet alleen in Duitsland spreken ze Duits, maar ook in Oostenrijk, grote delen van Zwitserland en Noord-Italië, het kleine Liechtenstein en Luxemburg. Zelfs in België is Duits de moedertaal van enkele tienduizenden Belgen!  

 

In veel bedrijven zitten ze dan ook te springen om personeel dat goed met Duits uit de voeten kan. Steeds vaker werken mensen uit allerlei landen in teams met elkaar samen! Veel medewerkers worden op cursus gestuurd om hun talen te verbeteren. Waarom? Omdat Nederlandse bedrijven weten dat je makkelijker zaken kunt doen met een Duitse klant als je in diens moedertaal met hem kunt communiceren.  

 

Duits is niet alleen de meest gesproken taal van Europa: het is ook de taal van grote romanschrijvers, dichters en filosofen, van bekende componisten en kunstenaars, afkomstig uit Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en Duitsland. Lange tijd werden nagenoeg alle wetenschappelijke publicaties van belang geschreven in het Duits, en kennis van het Duits is nog altijd bijzonder nuttig voor een wetenschappelijke of kunstzinnige studie.   

 

Duitsland is een land met een grillige en roerige geschiedenis. In de twintigste eeuw heeft de val van de ‘Berlijnse Muur’ (1989) diepe sporen achtergelaten. Duitsland is een land dat nog voortdurend in ontwikkeling is, te denken valt aan de stadsontwikkeling van Berlijn vanaf 1989. De eenwording van Oost- en West-Duitsland in 1990 zorgt nog steeds voor veel onrust.  

Onderbouw

Vanaf klas 2 volg je Duits. In de eerste jaren ligt de nadruk op het aanleren van de Duitse taal. Aan de hand van de leergang TrabiTour leer je eenvoudige gesprekken te voeren, brieven en e-mails te schrijven en Duitse teksten te lezen en te begrijpen. Maar je maakt ook kennis met de Duitse cultuur, zoals die gestalte krijgt in bijvoorbeeld de verhalen van ‘Max und Moritz’, in video’s, liedjes en gedichten.  

 

In de 3e klas bouwen we alle vaardigheden verder uit. We luisteren we ook naar liedjes en lezen o.a. gedichten. Als voorbereiding op de literatuur richten we ons in eerste instantie op jeugdliteratuur en sprookjes. 

Bovenbouw

Duits is één van de verplichte moderne talen in klas 4 en in klas 5 en 6 een keuzevak waar je examen in kan doen. In klas 4 onderwijzen wij de vaardigheden lezen, luisteren en spreken/schrijven waarbij de ene vaardigheid de andere gunstig beïnvloedt. We gebruiken hiervoor de methode "Zertifikat Deutsch für Jugendliche". 

In klas 5 ga je verder met alle vaardigheden en met literatuur door de eeuwen heen. We gebruiken de leergang "Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2" en een boek met Examenidioom. 

 

Volg je Duits, dan ga je in de vierde klas op reis naar Berlijn

 

Voor wie zich extra wil bekwamen in Duits, bestaat de mogelijkheid om het Goethe-Zertifikat te behalen.