Economie

Bij het vak economie staat de persoonlijke betrokkenheid bij onze samenleving centraal. Wie inzicht in de samenleving heeft, is hier beter tegen gewapend, is mondiger en heeft meer mogelijkheden om verantwoordelijkheid op zich te nemen, tegenover zichzelf en tegenover zijn medemensen. Economie gaat over concrete maatschappelijke vraagstukken. Dat houdt meer in dan het benoemen en beschrijven van economische problemen in de werkelijkheid, maar ook en vooral het begrijpen ervan en het geven van een oordeel erover: “Wat vind ik hiervan en wat zou ik hiermee doen als ik bijvoorbeeld minister van Economische Zaken was”? 

 

Bij dit vak gaat het erom hoe economische keuzes worden gemaakt binnen huishoudens, bedrijven, overheden en internationale organisaties. Gezinnen beslissen hoeveel vrije tijd ze willen, bedrijven bepalen wat ze zullen maken en hoe; overheden moeten keuzes maken in hun begroting. Je leert o.a. analytisch lezen, rekenen, gegevens selecteren, zorgvuldig formuleren, het gebruiken van oplossingsstrategieën, werken met formules, argumenten kiezen en gebruiken. Belangrijke onderwerpen zijn: inkomen en prijzen, sparen en lenen, verzekeringen, de markt van vraag en aanbod, geld, de binnenlandse en buitenlandse waarde van een munt, monopolies en andere marktvormen, kosten, opbrengsten, werkloosheid en oplossingen daarvoor, overheidsfinanciën, sociale zekerheid, risico’s, internationale handel, integratie in Europa en elders, globalisering. Het vak bereidt jou voor op jouw economische rol in de maatschappij. 

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu