Engels

Het belang van wereldtaal Engels hoeven we hopelijk niemand meer uit te leggen. Hoe rijk Engels is en hoe veelzijdig, interessant en leuk deze taal kan zijn, willen we wél steeds laten zien: taal, literatuur, geschiedenis, cultuur, humor, actualiteit...  

 

Op het GGH is Engels een doeltaal. De nadruk ligt op een stevige basis en actief met de taal bezig zijn en er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van (digitale) audiovisuele middelen. 

Onderbouw

In de onderbouw wordt bij Engels de basis gelegd: je bouwt een rijke woordenschat op, maakt kennis met de belangrijkste grammaticaregels en je wordt steeds vaardiger in de vier 'skills': lezen, luisteren, spreken en schrijven. We werken in de onderbouw met de methode Gold Experience: een lesmethode met boeiende, actuele onderwerpen en motiverende opdrachten. Verschillende werkvormen komen aan bod. Je geeft bijvoorbeeld een presentatie en we lezen samen met de hele klas boeken van bekende schrijvers zoals Roald Dahl.

Bovenbouw

Engels is een verplicht vak in alle leerjaren, maar ondanks die verplichting hopen we van harte dat je de lessen Engels in de bovenbouw met plezier zult volgen. Op school en ook thuis werk je voornamelijk aan het verbeteren van je taalvaardigheid: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Je zou leesvaardigheid de ‘moeder aller vaardigheden’ kunnen noemen. Je cijfer voor tekstbegrip vormt uiteindelijk 50% van je eindcijfer in klas 6. Deze vaardigheid staat dan ook bij ons met stip op nummer 1!   

 

Bij schrijfvaardigheid leer je hoe je het best kunt formuleren en hoe je rekening kunt houden met ‘het publiek’ waarvoor je schrijft. Daarnaast besteden we aandacht aan de Engelstalige literatuur. Je zult een aantal meesterwerken uit verschillende periodes uit de geschiedenis leren lezen en waarderen. Je begrijpt dat een toneelstuk van Shakespeare niet kan ontbreken, maar natuurlijk is er ook de nodige aandacht voor moderne literatuur. In de lessen communiceren we zo vaak als mogelijk is in het Engels. 

 

Voor wie zich nog verder in het Engels wil verdiepen, biedt het GGH de mogelijk om Cambridge Certificates te behalen.