Frans

Waarom zou je Frans willen leren? Misschien omdat je vaak in Frankrijk op vakantie gaat. Of omdat je weet dat het een wereldtaal is: 220 miljoen mensen ter wereld spreken Frans. Of gewoon omdat je het zo mooi vindt klinken. Op het Gemeentelijk Gymnasium leer je Frans spreken, luisteren, schrijven en lezen en stap je in de wereld van vroeger, van nu en van de toekomst. 

 


Onderbouw

In de onderbouw lees je korte tekstjes, meestal over leeftijdsgenoten en je maakt kennis met typische Franse gewoontes. Wist je dat leerlingen in Frankrijk ‘s middags warm eten op school en dat ze rapportcijfers van 1 tot en met 20 hebben? Je maakt ook kennis met andere landen dan Frankrijk waar Frans wordt gesproken: Canada, Zwitserland, Marokko… 

 

Je leert Frans te spreken aan de hand van vraag- en antwoordzinnen. Je kunt na een maand al eenvoudige vragen stellen en beantwoorden. ‘’Comment tu t’appelles? Je m’appelle… Tu habites où? J’habite à Hilversum”. In de les wordt al vanaf het begin Frans gesproken. In het begin een beetje, maar in de loop der jaren steeds meer. 

 

Je leert Frans te verstaan en te wennen aan de snelheid waarmee Fransen spreken. En te schrijven: goed te letten op alle accenten op letters, en onderscheid te maken tussen mannelijke en vrouwelijke woorden. Om goedlopende zinnen in het Frans te schrijven (en te spreken uiteraard), moet je de grammatica (de regels van de taal) goed beheersen en de vocabulaire (woordenlijsten). Want zonder woordjes, woordvormen en zinsbouw kun je geen tekst maken. Daarom besteden we hieraan vanaf klas 1 veel aandacht. 

 


Bovenbouw

In klas 4 is Frans een van de moderne vreemde talen die gekozen kan worden om eindexamen in te doen. In de vierde klas richten we ons naast grammatica, lezen en luisteren ook op het leren spreken en het schrijven van de Franse taal. We werken met verschillende projecten zoals Astérix en Obélix, Parijs en de Tweede Wereldoorlog. In de eerste periode staan de lessen in het teken van de Parijsreis die in oktober plaats zal vinden. Het thema van de Parijsreis is de Franse Revolutie. Er wordt tijdens de lessen Frans veel aandacht besteed aan de Franse cultuur en aan literatuur. Je houdt zo nu en dan een presentatie en er is aandacht voor verschillende teksten variërend van rap, chansons, artikelen en bijvoorbeeld een kort verhaal.  

 

In de loop der jaren op het gymnasium blijven de vier vaardigheden spreken, luisteren, lezen en schrijven centraal staan. Je breidt je repertoire steeds meer uit. Je houdt presentaties in het Frans: eerst eenvoudig en kort, daarna langer en over moeilijker onderwerpen; je leest stukjes uit Franse kranten, je kijkt ook naar het Franse journaal, luistert naar Franse chansons, leest passages uit Franse boeken en soms een heel boek en je voert gesprekken met klasgenoten in het Frans. Ook kom je in aanraking met Franse literatuur.  Op het gymnasium vinden we het belangrijk dat je door middel van teksten leert hoe schrijvers, dichters, en singer-songwriters (‘chansonniers’), soms in andere tijden of op andere plekken in de wereld, tegen het leven aankijken. We besteden ook aandacht aan de Franse literatuurgeschiedenis.   

 

In de bovenbouw kun je ook DELF-certificaten op verschillende niveaus halen. Handig als je later in een Franstalig land wilt gaan studeren of werken.