Klas 3: Profielkeuze

In leerjaar 3 kies je één van de vier profielen voor het eindexamen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid. In het profielkeuzeboekje staat een uitleg van de vier profielen en het keuzetraject. Welke toelatingseisen het hoger onderwijs stelt, lees je hier


Voor meer informatie over het programma van de verschillende vakken bij ons op school, lees verder bij Vakken.

De keuzemomenten in leerjaar 3

November 2022                             

Profielkeuzevoorlichting voor ouders en leerlingen

 

November – januari 2022-2023           

Leerlingen krijgen nadere uitleg over de profielen in de mentorles

 

Woensdag 1 februari 2023            

 Vak adviezen van de vakdocenten staan in Magister

 

Woensdag 1 februari 2023                

Deadline Talentfocus interessetest

 

Woensdag 8 en donderdag 9 februari 2023

Mentorspreekmiddag

 

Maandag 20 februari 2023                     

Voorlopige profielkeuze inleveren; op papier bij de receptie en digitaal via Zermelo

 

Maart 2023

Gesprekken met mentor of decaan naar aanleiding van voorlopige profielkeuze

 

Vrijdag 31 maart 2023                  

De wijzigingen zijn verwerkt door de decaan en de profielkeuze is nu definitief

 

Half april 2023                            

Leerling en ouders controleren de profielkeuze die als bijlage bij rapport 3 zit