Klas 3: profielkeuze

In leerjaar 3 kies je één van de vier profielen voor het eindexamen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid. In het profielkeuzeboekje staat een uitleg van de vier profielen en het keuzetraject. Welke toelatingseisen het hoger onderwijs stelt, lees je hier.

 

Voor meer informatie over het programma van de verschillende vakken bij ons op school, lees verder bij vakken.

 


De keuzemomenten in leerjaar 3

29 okt en 3 november 2020  
Donderdagavond 29 oktober (3ABCD) online profielkeuzevoorlichting voor leerlingen en ouders Dinsdagavond 3 november (3EFG) online profielkeuzevoorlichting voor leerlingen ouders 

 

November 2020 - januari 2021  
Leerlingen krijgen nadere uitleg over de profielen in de mentorles en ze vullen een interessetest in 


Maandag 1 februari 2021  
Vakadviezen van de vakdocenten staan in Magister 


Maandag 1 februari 2021  
Deadline Talentfocus interessetest 


Dinsdag 9 februari 2021  
Mentorspreekmiddag 

 
Maandag 15 februari 2021  
Voorlopige profielkeuze inleveren; op papier bij de receptie en digitaal via Magister 
 
Februari/maart 2021  
Mentor en decaan gaan met de leerlingen in gesprek naar aanleiding van voorlopige profielkeuze; eventuele wijzigingen in het pakket worden op school verwerkt 
 
Donderdag 1 april 2021  
De profielkeuze is nu definitief 
 
Begin april 2021 
GGH geeft het formulier met profielkeuze ter controle mee bij rapport 3 
 
Dinsdag 11 mei 2021  
Mentorspreekmiddag