Klas 3: Profielkeuze

In leerjaar 3 kies je één van de vier profielen voor het eindexamen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid. In het profielkeuzeboekje staat een uitleg van de vier profielen en het keuzetraject. Welke toelatingseisen het hoger onderwijs stelt, lees je hier


Voor meer informatie over het programma van de verschillende vakken bij ons op school, lees verder bij Vakken.

De keuzemomenten in leerjaar 3

November                             

Profielkeuzevoorlichting voor ouders en leerlingen

 

November – januari           

Leerlingen krijgen nadere uitleg over de profielen in de mentorles

 

Vrijdag 31 januari              

Vak adviezen van de vakdocenten staan in Magister

 

Vrijdag 31 januari              

Deadline Talentfocus interessetest

 

Donderdag 10 februari

Mentorspreekmiddag

 

Maandag 14 februari                     

Voorlopige profielkeuze inleveren; op papier bij de receptie en digitaal via Zermelo

 

Maart

Gesprekken met mentor of decaan naar aanleiding van voorlopige profielkeuze

 

Vrijdag 1 april                     

De wijzigingen zijn verwerkt door de decaan en de profielkeuze is nu definitief

 

Half april                             

Leerling en ouders controleren de profielkeuze die als bijlage bij rapport 3 zit