Klas 4: Beroepskeuze en eerste studie-oriëntatie 

In leerjaar 4 ga je je oriënteren op studie en beroep. Welke beroepen zijn er? En wat betekent studeren op de universiteit of op een hogeschool, in Nederland of het buitenland?  


Hieronder de keuzemomenten in leerjaar 4, met een aantal te downloaden bestanden.


September 2021

Informatie over LOB op de ouderavond en in de mentor les 
   
Vrijdag 17 december 2021  
Deadline laten vallen extra vakken/wijziging profiel/overstap van Wiskunde B naar Wiskunde A: wijzigingsformulier ondertekend inleveren bij de decaan klas 4, Matthijs van der Zwaan 
  
Januari/februari 2022:  
Lessen LOB in de mentorlessen 


Dinsdag 25 januari 2022

Webinar over studeren in het buitenland aanmelden bij de haas@ggh.nu

 

Dinsdag 1 februari 2022:  

4STRAX, online studiekeuzemarkt van Gooise scholen, voor leerlingen en ouders  
 

Maandag 14 februari 2022 deadline inleveren profielkeuzeformulier 
Dit betreft je vakkenpakket voor klas 5 
 
Maart 2022 
Agora, online oud-leerlingenmarkt ter oriëntatie op studie en beroep, voor leerlingen en ouders 
 

Juni 2022 

Inleveren formulier beroepsstage via de ELO 
   
Begin juli 2022

3 dagen beroepsstage

Contactpersoon

Decaan klas 3/4: Matthijs van der Zwaan

vanderzwaan@ggh.nu

Bekijk ook