Klas 4: Beroepskeuze en eerste studie-oriëntatie 

In leerjaar 4 ga je je oriënteren op studie en beroep. Welke beroepen zijn er? En wat betekent studeren op de universiteit of op een hogeschool, in Nederland of het buitenland?  

Hieronder de keuzemomenten in leerjaar 4, met een aantal te downloaden bestanden. 


 

September 2020  
Informatie over LOB op de ouderavond en in de mentor les 
 
Woensdag 18 november 2020 
mentorspreekmiddag 
 
Vrijdag 20 november 2020 
VHTO, voorlichting bèta beroepen voor meisjes (inschrijving) 
 
vrijdag 11 december 2020   
Deadline laten vallen extra vakken/wijziging profiel/overstap van Wiskunde B naar Wiskunde A: wijzigingsformulier ondertekend inleveren bij de decaan klas 4, Anne Cavadino 
  
Januari/februari 2021:  
lessen LOB in de mentorlessen 
 

Donderdag 28 januari 2021 

Webinar over studeren in het buitenland aanmelden bij de haas@ggh.nu 

 

Dinsdag 2 Februari 2021:  

4STRAX, online studiekeuzemarkt van Gooise scholen, voor leerlingen en ouders  
 

Maandag 15 februari 2021 deadline inleveren profielkeuzeformulier via de ELO 
Dit betreft je vakkenpakket voor klas 5 
 
Donderdagavond 25 maart 2021 
Agora, online oud-leerlingenmarkt ter oriëntatie op studie en beroep, voor leerlingen en ouders 
 

Woensdag 31 maart 2021 

Inleveren formulier beroepsstage via de ELO 
 
Begin april 2021 
LOB-les over de beroepsstage en studeren in binnen- en buitenland 
 
Woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 april 2021 
Beroep oriënterende stage bij een bedrijf of een instelling. Je regelt de beroepsstage zelf. 
 
Vrijdag 23 april 2021 
Inleveren verslag beroepsstage via de ELO 

 
Mei-juni 2021 
Start met eventuele oriëntatie op studie in het buitenland