Klas 4: Beroepskeuze en eerste studie-oriëntatie 

In leerjaar 4 ga je je oriënteren op studie en beroep. Welke beroepen zijn er? En wat betekent studeren op de universiteit of op een hogeschool, in Nederland of het buitenland?  


Hieronder de keuzemomenten in leerjaar 4, met een aantal te downloaden bestanden.


September 2022

Informatie over LOB op de ouderavond en in de mentor les 
   
Vrijdag 16 december 2022
Deadline laten vallen extra vakken/wijziging profiel/overstap van Wiskunde B naar Wiskunde A: wijzigingsformulier ondertekend inleveren bij de decaan klas 4, Matthijs van der Zwaan 
  
Januari/februari 2023:  
Lessen LOB in de mentorlessen 


 Begin februari 2023:  

4STRAX, online studiekeuzemarkt van Gooise scholen, voor leerlingen en ouders  
 

Vrijdag 17 februari 2023 deadline inleveren profielkeuzeformulier 
Dit betreft je vakkenpakket voor klas 5 
 
Maart 2023
Agora, online oud-leerlingenmarkt ter oriëntatie op studie en beroep, voor leerlingen en ouders 
 

Juni 2023

Inleveren formulier beroepsstage via de ELO 
   
Half juli 2023

3 dagen beroepsstage