Klas 5: Studie-oriëntatie en verdieping

Klas 5: Studie-oriëntatie en verdieping

In leerjaar 5 ga je universiteiten bezoeken en in gesprek met je mentor over de

studiekeuze. Welke studies zijn er in Nederland of in het buitenland? En welke studies passen bij mij?

Hieronder de keuzemomenten in leerjaar 5, met een aantal te downloaden bestanden.


September 2020

Je maakt in het kader van Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) in de mentorles een studiekeuzeplanning waarin o.a. bezoek aan open dagen en meeloopdagen aan universiteiten is opgenomen. Er is de mogelijkheid om op één toetsvrije schooldag per jaar een open dag te bezoeken. Dit moet minimaal een week van tevoren gemeld zijn via dehaas@ggh.nu Informatie over studiemogelijkheden, open dagen en meeloopdagen is te vinden op de site: www.studiekeuze123.nl. Op deze site zijn ook keuzetests te vinden. Op school zijn diverse naslagwerken over studiekeuze te raadplegen.


Donderdag 28 januari 2021

Webinar over studeren in het buitenland aanmelden bij dehaas@ggh.nu


Dinsdagavond 2 Februari 2021

4STRAX online Studiekeuzemarkt van Gooise scholen in Amsterdam Woensdagavond


10 februari 2021

Online voorlichting over allerlei aspecten van studiekeuze voor leerlingen en ouders, speciaal voor klas 5. Met studiekeuzeadviseur Hermien Miltenburg. Maandag 15 februari 2021 Deadline laten vallen extra vakken.


In de downloads vindt je:

  • Wijzigingsformulier - laten vallen extra vakken
  • klas 4 profielkeuzeformulier
  • vooropleidingseisen 20/21


Donderdagavond 25 maart 2021

Agora, online oud-leerlingenmarkt ter oriëntatie op studie en beroep