Klas 5: Studie-oriëntatie en verdieping

Klas 5: Studie-oriëntatie en verdieping

In leerjaar 5 ga je universiteiten bezoeken en in gesprek met je mentor of decaan over de

studiekeuze. Welke studies zijn er in Nederland of in het buitenland? En welke studies passen bij mij?

Hieronder de keuzemomenten in leerjaar 5, met een aantal te downloaden bestanden.


September 2022

Je maakt in het kader van Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) in de mentorles een studiekeuzeplanning waarin o.a. bezoek aan open dagen en meeloopdagen aan universiteiten is opgenomen. Er is de mogelijkheid om op één toetsvrije schooldag per jaar een open dag te bezoeken. Dit moet minimaal een week van tevoren gemeld zijn bij Marijke Koets. Informatie over studiemogelijkheden, open dagen en meeloopdagen is te vinden op de site: www.studiekeuze123.nl. Op deze site zijn ook keuzetests te vinden. Op school zijn diverse naslagwerken over studiekeuze te raadplegen.


Dinsdagavond 17 januari 2023

Webinar over studeren in het buitenland aanmelden bij Marijke Koets.


Dinsdagavond 7 Februari 2023

4STRAX online Studiekeuzemarkt van Gooise scholen in Amsterdam Woensdagavond


Dinsdag 14 februari 2023

Voorlichting door studiekeuzeadviseur Hermien van Miltenburg over allerlei aspecten van studiekeuze voor leerlingen en ouders, speciaal voor klas 5.


Vrijdag 10 maart 2023 (tot 13.00 uur)
Deadline laten vallen extra vakken.


Donderdagavond 23 maart 2023

Agora, oud-leerlingenmarkt ter oriëntatie op studie en beroep.


In de downloads vindt je:

  • Wijzigingsformulier - laten vallen extra vakken
  • klas 4 profielkeuzeformulier
  • vooropleidingseisen