Klas 6: Studiekeuze

In leerjaar 6 hak je de knoop door: wat ga ik doen na het eindexamen op het GGH? Hieronder de keuzemomenten in leerjaar 6, met een aantal te downloaden bestanden.


Vanaf september 2022 
Je maakt in de les in het kader van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) een planning voor studiekeuzeactiviteiten.


Je bezoekt open dagen en meeloopdagen op universiteiten: mogelijk op één toetsvrije schooldag. Dit moet minimaal een week van tevoren gemeld worden via koets@ggh.nu.


Aanbevolen site voor studiekeuze, data van open dagen en meeloopdagen en deadlines: www.studiekeuze123.nl. Hier zijn ook keuzetests te vinden. Op het decanaat zijn diverse studiekeuzematerialen te raadplegen. 

 

Eind oktober 2022
"Je diploma en dan?" wordt aan de leerlingen uitgereikt. Dit boekje bevat allerhande informatie over studiekeuze en studeren.

  

Zondag 15 januari 2022
Deadline inschrijving numerus fixusstudies met decentrale selectie. Zie ook voorlopige overzicht numerus fixusstudies via Studiekeuze123.
 
Donderdag 23 maart 2023
Agora, oud-leerlingenmarkt ter oriëntatie op studie en beroep 


Maandag 1 mei 2023
Deadline algemene inschrijving bij universiteiten en hogescholen via http://info.studielink.nl 
Informatie over studiefinanciering 


Contactpersoon

Decaan klas 5/6

koets@ggh.nu

Bekijk ook