Klas 6: Studiekeuze

In leerjaar 6 hak je de knoop door: wat ga ik doen na het eindexamen op het GGH? Hieronder de keuzemomenten in leerjaar 6, met een aantal te downloaden bestanden. 

 

Vanaf september 2020 
Je maakt in de les in het kader van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) een planning voor studiekeuzeactiviteiten. 

Je bezoekt open dagen en meeloopdagen op universiteiten: mogelijk op één toetsvrije schooldag. Dit moet minimaal een week van tevoren gemeld worden via dehaas@ggh.nu
Aanbevolen site voor studiekeuze, data van open dagen en meeloopdagen en deadlines: www.studiekeuze123.nl. Hier zijn ook keuzetests te vinden. 
Op het decanaat zijn diverse studiekeuzematerialen te raadplegen. 


Eind oktober 2020 
"Je diploma en dan?" wordt aan de leerlingen uitgereikt. Dit boekje bevat allerhande informatie over studiekeuze en studeren.

  

Vrijdag 15 januari 2021 
Deadline inschrijving numerus fixusstudies met decentrale selectie. 
 
Donderdagavond 25 maart 2021 
Agora, online oud-leerlingenmarkt ter oriëntatie op studie en beroep 
 
Zaterdag 1 mei 2021 
Deadline algemene inschrijving bij universiteiten en hogescholen via http://info.studielink.nl 
Informatie over studiefinanciering 

 

Contactpersoon

Decaan klas 5/6

dehaas@ggh.nu