Latijnse taal en cultuur

Het Latijn heeft een lange geschiedenis. Ooit werd het gesproken door slechts een handjevol boeren die zich hadden gevestigd rond de rivier de Tiber in het midden van Italië. In 753 v. Chr. stichtte Koning Romulus op deze plek een nederzetting: Rome. De Romeinen vereerden trouw hun goden en vochten met grote dapperheid tegen hun vijanden. In de loop van de tijd onderwierpen zij steeds meer volkeren aan hun macht en zo groeide Rome langzaam uit tot het centrum van een wereldrijk. 

 

Door de groei van het rijk werd ook de Romeinse taal steeds belangrijker. Ruim 1000 jaar was het Latijn de moedertaal van heel veel mensen, onder wie bekende dichters, geschiedschrijvers en denkers. En toen het Romeinse Rijk uiteindelijk uiteengevallen was, ontstonden uit het Latijn o.a. het Italiaans, Spaans en Frans. De kerk behield echter het Latijn als officiële taal en ook voor geleerden en schrijvers bleef het Latijn nog vele eeuwen de voornaamste voertaal in Europa. 

 

Het Latijn heeft dus heel veel te bieden. En zeker als je belangstelling hebt voor verhalen of geschiedenis. 

 

Onderbouw

In leerjaar 1 start je meteen met Latijn. We behandelen de belangrijkste grammatica en leggen de basis voor een goede woordenschat. Maar we leren niet alleen veel over de taal van de Romeinen. Ook hun geschiedenis, verhalen en levenswijze komen in de lessen ruimschoots aan bod.  

 

In onze lessen gebruiken wij de methode SPQR. Deze letters zijn een afkorting van de Latijnse woorden Senatus Populusque Romanus, wat zoveel betekent als ‘Senaat en volk van Rome’. De senaat was een raad van vooraanstaande mannen en nam gedurende vele eeuwen in Rome de belangrijkste besluiten. Vaak werden deze besluiten nog wel voorgelegd aan de vergadering van het gewone volk, die daarmee dan moest instemmen en eventueel ook eigen voorstellen mocht doen. Kortom: de letters SPQR duidden het officiële Romeinse bestuur aan en het is dan ook niet verrassend dat we deze letters vaak aantreffen als inscriptie op openbare gebouwen van de Romeinen. Maar het is ook een passende naam voor een lesmethode voor de taal en cultuur van de Romeinen. 

Bovenbouw

We behandelen in de loop van leerjaar 4, 5 en 6 verschillende bekende Romeinse schrijvers, zoals Vergilius, Ovidius, Livius, Seneca en Plinius. In hun werken vertellen zij talloze mooie verhalen over hun eigen geschiedenis en de dappere Romeinen die hun stad zo groot hebben gemaakt. Of over de goden en hun verwikkelingen met de sterfelijke mensen. Maar ook hele andere onderwerpen komen aan bod, zoals de vraag hoe je met anderen moet omgaan of zonder angst kunt leven. Het moment bij uitstek om volledig ondergedompeld te worden in de Romeinse cultuur is de studiereis naar Rome in klas 5, die in de lessen LTC grondig wordt voorbereid. 

 

Toch zijn de teksten niet alleen vanwege hun inhoud de moeite waard. Romeinse schrijvers kozen hun woorden heel zorgvuldig, omdat zij hun verhaal zo levendig en indrukwekkend mogelijk wilden maken. Door Latijn te vertalen, word je je bewust van de vele mogelijkheden die een taal heeft om uitdrukking te geven aan onze gedachten. En dat betekent uiteindelijk ook een verrijking voor je eigen taal.