Natuur, Leven & Technologie

Met een NG- of NT-profiel kun je kiezen voor het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT). NLT is een combinatie van de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, fysische geografie en wiskunde. Het vak gaat met name gaat over actuele en aansprekende onderwerpen die zich bevinden op het grensvlak van de verschillende bètavakken.  

 

NLT houdt zich bezig met moderne technologie en recent natuurwetenschappelijk onderzoek. Je komt onder meer in aanraking met de nieuwste technieken in de geneeskunde, ruimtevaart, landbouw, communicatie en klimaatonderzoek. Je combineert dingen die je hebt geleerd bij andere bètavakken en gaat dieper in op onderwerpen als forensisch onderzoek, biomedische identificatie, robotica en ‘effecten van alcohol op het menselijk lichaam’.  

 

De werkwijze bij NLT verschilt van die bij de traditionele bètavakken. Praktische vaardigheden spelen een centrale rol. Je zult vaak (in kleine groepjes) zelfstandig een (literatuur-)onderwerp moeten bestuderen en de resultaten moeten verwerken in een verslag of presentatie. Om dit te vergemakkelijken wordt NLT gegeven in de vorm van een blokuur.  In klas 4 neem je deel aan een project waarin je drie aaneengesloten dagen bezig bent met het oplossen van een moordzaak. In klas 6 wordt het vak afgesloten met een schoolexamen.  

 

NLT is een vak dat zeer geschikt is voor leerlingen die op een andere manier met de bètavakken bezig willen zijn. Het toont de samenhang tussen de afzonderlijke vakken, geeft verdieping en biedt variatie in het lesprogramma. NLT maakt het gemakkelijker om een vervolgstudie te kiezen, omdat het een door zijn interdisciplinaire karakter een realistisch beeld geeft van bètavervolgopleidingen Daarnaast zorgt NLT voor een bredere keuze uit vervolgstudies. 

 

Je vindt meer informatie over NLT op www.betavak-nlt.nl

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu