Schoolkrant (Prisma)

De Prisma is al sinds jaar en dag de schoolkrant van het Gemeentelijk Gymnasium te Hilversum. Er komt een hoop kijken bij het maken van de Prisma. De redactie is er dan ook het gehele jaar druk mee. De Prisma wordt gemaakt door de redactieleden, eind-, beeld- en hoofdredactie onder begeleiding van meneer Otten. Ongeveer eens in de paar weken vindt er een vergadering plaats in een grote pauze waarin wordt besproken wie wat gaat schrijven. Als je redactielid bent, wordt er van je verwacht dat je elke vergadering aanwezig bent en voor elk nummer minimaal één stuk schrijft.   

  

Voor de deadline leveren alle redactieleden hun stukken digitaal in. Yves Otten controleert deze stukken en de hoofdredactie zet de Prisma helemaal in elkaar. De beeldredactie regelt het beeld. De eindredactie zorgt dat er aan het eind voor dat er geen spel- of grammaticafouten meer inzitten en of er geen afbeeldingen door de tekst lopen o.i.d. Daarna wordt de Prisma naar de drukkerij gestuurd. Deze doet er een week over om het te drukken. Als de Prisma eenmaal bij ons op school bezorgd is, delen de redactieleden de Prisma uit in de klassen.  

  

Voordat jij de Prisma daadwerkelijk in je handen krijgt, gaat er dus nog een heel erg lang proces aan vooraf. Het is belangrijk dat je je taken als redactielid serieus neemt. Deadlines worden anders namelijk niet gehaald en dit zorgt voor veel vertraging.


De Prisma is een schoolkrant voor en door leerlingen van onze school. Als je redactielid wilt worden, kan je ons een mailtje sturen. Lerariteiten kunnen overigens ook naar dit e-mailadres worden gestuurd. Wat veel leerlingen niet weten: je kan ook stukken insturen zonder dat je in de redactie zit. Daarnaast bevindt er zich een zogenaamde Prismabus op school bij de ingang van de mediatheek waar je lerariteiten of artikelen in kan doen.  

  

Heb je nog steeds vragen over de Prisma(redactie)? Je kan ons altijd aanspreken of e-mailen! 

Contactpersoon

Prismaredactie@gmail.com

Prisma redactie