Bijlessen

Op het GGH bestaat de mogelijkheid om bijles te krijgen voor leerlingen met een leerprobleem bij één of meer vakken. Deze bijlessen worden gegeven door een leerling uit de bovenbouw, of incidenteel door een zeer getalenteerde derdeklasser. Bijles door GGH-leerlingen is laagdrempelig en effectief, omdat zij de methodes en gang van zaken binnen de school goed kennen. Bijles kan worden ingezet op initiatief van een leerling en/of ouders. Ook kan de mentor of leerjaarcoördinator een leerling voorstellen om bijles te nemen.  

 

Annechien Steendijk, coördinator van de bijlessen, zorgt dat er heldere afspraken worden gemaakt met de leerling die bijles krijgt en de leerling die bijles geeft. De kosten voor bijles op het GGH bedragen € 8,- per uur. Een bijles die niet tenminste 24 uur van tevoren afgezegd is, wordt in rekening gebracht. Ouders krijgen rond elke vakantie een rekening van de school. De school zorgt dat de bijlesgever betaald wordt.  

 

Voor vragen of om je op te geven mail je naar Annechien Steendijk

 

Heeft een leerling meer structurele ondersteuning nodig, dan bestaat er de mogelijkheid tot huiswerkbegeleiding.

Contactpersoon

Annechien Steendijk

bijles@ggh.nu