Protocol sociale media

Bij iedereen, maar ook en vooral bij jonge mensen nemen social media een belangrijke plaats in in hun sociale leven. We merken vaak dat ze begeleiding nodig hebben bij het verstandig gebruik van deze media. Op school besteden we er met name in de onderbouw aandacht aan. Ook ouders en medewerkers hebben rol bij verantwoord gebruik. Het is belangrijk dat, net als in communicatie in de normale wereld, de gebruikers van sociale media de normale fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. Daarom hebben we als school een protocol opgezet om een ieder die bij de school betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven. 

Populaire downloads

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu