Informatie jeugd en gezin

Kinderen tot 18 jaar worden verschillende keren uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek of vaccinatie. Onderstaand de informatie van Jeugd door Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek:  

  
Onderzoek klas 2  
In klas 2 worden alle leerlingen door de doktersassistente of jeugdverpleegkundige onderzocht. Deze heeft een gesprek met de leerling en meet het gewicht en de lichaamslengte. Ook worden de ogen en eventueel de oren getest. Op basis van dit onderzoek wordt gekeken of de leerling extra aandacht nodig heeft. Een afspraak bij jeugdarts of jeugdverpleegkundige is mogelijk het gevolg. 
  
Oproep voor vaccinaties 
In het kalenderjaar dat meisjes 12 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor de inenting tegen baarmoederhalskanker. Deze inenting bestaat uit een serie van twee prikken. 
Alle jongeren worden in het jaar dat zij 14 worden, uitgenodigd voor de meningokokken ACWY-vaccinatie. 
  
Vragen over ontwikkeling en opvoeding 
Bij vragen over de groei en ontwikkeling kunnen ouders en jongeren altijd contact opnemen met Jeugd en Gezin. Bijvoorbeeld bij vragen over voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, sport en beweging, seksualiteit etc. In de meeste gevallen kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij door. 
 

Ook voor vragen over de opvoeding kunnen ouders bij Jeugd en Gezin terecht. De jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken. Zij doen dat volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden). Daarnaast zijn er de oudercursussen Positief Opvoeden en Communiceren met je puber. 
  
Extra onderzoek 
Naar aanleiding van vragen en/of problemen kunnen ook extra onderzoeken worden afgesproken. Dit kan op verzoek van de jongere zelf, de ouder of bijvoorbeeld de mentor. Ook kinderen uit andere klassen kunnen dus ook in aanmerking komen voor een onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 
  
Bereikbaarheid 
Jeugd en Gezin is op werkdagen tussen 8.00 en 13.00 uur bereikbaar via een centraal nummer: (035) 692 63 50. Ook kan gebruik worden gemaakt van e-mail: info@jggv.nl
Meer informatie is te vinden op de website van Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek: www.jggv.nl

Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu