Schoolgids en schoolplan

De schoolgids is bedoeld voor de leerlingen, de ouders en het bevoegd gezag van het GGH en voor de onderwijsinspectie. De gids geeft praktische informatie over het schooljaar en beschrijft de uitgangspunten en organisatie van het onderwijs aan onze school. Ouders van leerlingen in leerjaar 1 ontvangen aan het begin van het schooljaar een papieren versie van de schoolgids. Bekijk GGH Schoolgids 24-25.pdf de digitale schoolgids.

 

Het schoolplan is een beleidsdocument voor een periode van vier jaar. Hierin zijn de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen vastgelegd. Het schoolplan omvat het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast worden de beleidskeuzes van de school beschreven. 


Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu